1
00:00:07,960 --> 00:00:12,160
BOMBAJ

2
00:00:16,360 --> 00:00:19,520
V Bombaji byl zločin vždy.

3
00:00:20,240 --> 00:00:22,160
Je neustále přítomný.

4
00:00:23,960 --> 00:00:25,840
V devadesátých letech

5
00:00:25,920 --> 00:00:30,800
podsvětí bojovalo o kontrolu nad Bombají

6
00:00:32,400 --> 00:00:34,000
a bylo velmi násilné.

7
00:00:38,200 --> 00:00:40,480
Na stanici přišel místní pár.

8
00:00:40,560 --> 00:00:43,640
„Pane, celou noc jsme byli
v našem domě spoutáni,

9
00:00:44,400 --> 00:00:50,760
dva gangsteři nás ohrožovali střelnými
zbraněmi, vybílili nás a odešli.“

10
00:00:55,320 --> 00:00:59,400
Policie měla na tyto gangstery
hodně oznámení,

11
00:00:59,480 --> 00:01:03,480
vraždy, znásilnění, loupeže, všechno.

12
00:01:04,040 --> 00:01:05,760
{\an8}TRESTNÍ OZNÁMENÍ

13
00:01:05,840 --> 00:01:07,600
{\an8}Byli to nájemní zabijáci.

14
00:01:12,920 --> 00:01:15,720
Jednoho dne zničehonic zazvonil telefon.

15
00:01:16,520 --> 00:01:18,680
Ti chlapi vystěhovávají lidi…

16
00:01:22,080 --> 00:01:23,400
násilím.

17
00:01:36,840 --> 00:01:38,440
Jen co jsme tam přijeli,

18
00:01:39,320 --> 00:01:40,840
jeden na nás začal střílet.

19
00:01:46,320 --> 00:01:48,240
Ten druhý vzal svou zbraň…

20
00:01:50,320 --> 00:01:52,120
a napadl strážníka.

21
00:02:11,960 --> 00:02:14,759
Já jsem je oba zasáhl,
každého třemi střelami.

22
00:02:15,520 --> 00:02:17,080
Byli prohlášeni za mrtvé.

23
00:02:18,840 --> 00:02:20,680
To byla moje první konfrontace.

24
00:02:29,520 --> 00:02:33,080
<i>V obchodním centru města</i>
<i>zastřelila policie tři gangstery.</i>
........