1
00:00:46,663 --> 00:00:48,093
Nám nejde proud?

2
00:00:49,593 --> 00:00:50,867
Boomere?

3
00:01:56,386 --> 00:02:00,871
-<i>Pohotovost L.A.. Voláte hasiče,
sanitku, policii?</i> -Policii.

4
00:02:00,896 --> 00:02:03,013
<i>Prosím, co se stalo?</i>

5
00:02:03,377 --> 00:02:05,041
Vloupačka do domu.

6
00:02:05,079 --> 00:02:06,705
<i>Jste teď v domě?</i>

7
00:02:07,331 --> 00:02:08,767
Mohl to být únos.

8
00:02:08,931 --> 00:02:10,540
<i>A kdo byl unesen?</i>

9
00:02:11,838 --> 00:02:13,596
<i>Haló, jste tam ještě?</i>

10
00:02:29,822 --> 00:02:32,064
NÁMOŘNÍ VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA L.A.

11
00:02:40,322 --> 00:02:42,822
SLUŽEBNÍ PES

12
00:02:53,938 --> 00:02:55,125
Ahoj.

13
00:02:56,184 --> 00:02:58,849
Šel sis po ránu zastřílet?

14
00:02:59,279 --> 00:03:00,323
Jo.

15
00:03:02,212 --> 00:03:05,419
Ještě pár nábojů
a zavařil by sis hlaveň.

16
00:03:06,975 --> 00:03:08,012
Jo.

17
00:03:11,623 --> 00:03:13,581
Tak, co je?

18
00:03:13,673 --> 00:03:14,891
Nic.

19
00:03:15,865 --> 00:03:19,995
Dost stručné odpovědi,
ale aspoň jsem se něco dozvěděla.

20
00:03:20,092 --> 00:03:23,005
Jsi často s Kilbridem.
Začínáš ho milovat.

21
00:03:23,030 --> 00:03:26,162
To máš recht.
Řekl jsi to admirálovsky.

22
00:03:26,865 --> 00:03:28,182
Máme případ?

23
00:03:28,325 --> 00:03:32,707
Jo, to nevím. Když je tady Shyla,
do kybervěže se nedostanu.

24
00:03:35,668 --> 00:03:36,836
........