1
00:00:29,722 --> 00:00:33,142
Tak jo. Máš dvacet minut,
abys mě přesvědčila, že je to dobrý nápad.

2
00:00:33,225 --> 00:00:36,061
- Pardon. Negroni. Děkuju.
- Hned to bude.

3
00:00:36,145 --> 00:00:38,689
Nemám normálně
na schůzky naslepo čas,

4
00:00:38,772 --> 00:00:42,192
ale vykopli mě z laboratoře,
kvůli nějakým úpravám zařízení.

5
00:00:42,276 --> 00:00:43,318
Vůbec se to nehodí.

6
00:00:43,402 --> 00:00:45,362
Snažíme se posunout hranice vědění

7
00:00:45,446 --> 00:00:48,615
a musíme přestat kvůli údržbě?
Směšné. Děkuju.

8
00:00:48,699 --> 00:00:51,201
Pověz mi o sobě.

9
00:00:51,285 --> 00:00:53,287
Co děláš? Proč tě to baví?

10
00:00:53,912 --> 00:00:55,831
Já? To je řada na mně?

11
00:00:55,914 --> 00:00:58,125
Proto tu jsme, ne?

12
00:00:58,834 --> 00:01:01,545
Já myslela,
že budeš mluvit celý večer sama.

13
00:01:01,628 --> 00:01:04,381
- Podle toho, jaks to vzala.
- Pardon. Jak jsem to vzala?

14
00:01:04,465 --> 00:01:06,175
Jako někdo,
kdo nemá na nikoho čas.

15
00:01:06,258 --> 00:01:07,342
Tak nepůsobím.

16
00:01:08,552 --> 00:01:11,096
„Dvacet minut, abys mě přesvědčila,
že je to dobrý nápad.“

17
00:01:13,223 --> 00:01:14,224
Působím tak.

18
00:01:14,308 --> 00:01:17,728
Jako by ses někoho tím svým jazykem
chystala přepůlit.

19
00:01:23,692 --> 00:01:26,945
Takže chceš být astronautka?

20
00:01:27,029 --> 00:01:30,824
Lidi jako jsme my
do vesmíru nepouštějí.

21
00:01:32,576 --> 00:01:34,078
Ale v pohodě, mám laborku ráda.

22
00:01:37,498 --> 00:01:39,917
Jsem ráda, že kamarád nepřišel.

23
........