1
00:00:12,881 --> 00:00:15,920
Napadá mě zdvojené jméno, María něco.

2
00:00:15,921 --> 00:00:17,760
- María Teresa?
- Přesně.

3
00:00:17,761 --> 00:00:18,960
Ne, ta byla Albertiho.

4
00:00:18,961 --> 00:00:20,040
- Určitě?
- Jo, jasně.

5
00:00:20,041 --> 00:00:22,120
- Takže...?
- Myslím, že Leonor.

6
00:00:22,121 --> 00:00:23,341
Už mě to nudí.

7
00:00:24,881 --> 00:00:26,480
Tak řekněme María Teresa.

8
00:00:26,481 --> 00:00:27,840
Ne, bude to Leonor.

9
00:00:27,841 --> 00:00:30,600
- Dobře.
- Pokračuj.

10
00:00:30,601 --> 00:00:33,561
Jaké bylo křestní jméno
manželky Antonia Machada?

11
00:00:34,881 --> 00:00:35,961
Leonor.

12
00:00:38,521 --> 00:00:40,560
Měla jsi naslouchat mámě.

13
00:00:40,561 --> 00:00:42,521
- Krucinál!
- Tušila jsem si to.

14
00:00:42,841 --> 00:00:44,440
Historii nebo literaturu?

15
00:00:44,441 --> 00:00:45,640
Literaturu.

16
00:00:45,641 --> 00:00:47,601
Kartička s hnědým sýrem.

17
00:00:48,761 --> 00:00:53,201
V jakém shakespearovském
dramatu vystupuje postava Cordelia?

18
00:00:53,721 --> 00:00:54,921
Můžu vidět tu kartu?

19
00:00:56,081 --> 00:00:57,281
Jakou kartu?

20
00:00:58,241 --> 00:00:59,480
Tu předtím.

21
00:00:59,481 --> 00:01:01,240
Proč? Nevěříš mi?

22
00:01:01,241 --> 00:01:03,120
Byla to Leonor.

23
00:01:03,121 --> 00:01:05,400
- Snažíš se zbytečně.
- Chci to vidět.

........