1
00:00:05,905 --> 00:00:10,702
přeložil VEGETOL

2
00:00:35,874 --> 00:00:42,446
<i>Kdy udělají hříchy
z dobrého člověka špatného?</i>

3
00:00:43,651 --> 00:00:48,353
<i>Myslím, že všechno
je otázka volby.</i>

4
00:00:50,119 --> 00:00:54,591
<i>Říká se, že nelze
dosáhnout spravedlnosti...</i>

5
00:00:57,192 --> 00:01:01,539
<i>v nespravedlivém světě.</i>

6
00:01:03,539 --> 00:01:09,000
<i>Někdy, když budete mít štěstí,</i>

7
00:01:09,941 --> 00:01:13,576
<i>může být zlo zničeno.</i>

8
00:01:15,485 --> 00:01:18,746
<i>Ale někdy...</i>

9
00:01:21,183 --> 00:01:25,654
<i>je možná lepší
udržet zlo naživu.</i>

10
00:02:52,142 --> 00:02:53,844
Slyšelas někdy o GPS?

11
00:02:54,144 --> 00:02:58,453
Tahle cesta tu není uvedená,
ale když po ní kousek pojedeme,

12
00:02:58,753 --> 00:03:00,587
možná nás dovede
zpátky na dálnici.

13
00:03:00,887 --> 00:03:04,954
Víš, že tím směrem jsou jatka?
Skvělý.

14
00:03:05,254 --> 00:03:09,596
A máme na výběr?
Můžeme ztratit celý den.

15
00:03:46,735 --> 00:03:48,468
Sakra.

16
00:04:49,831 --> 00:04:51,597
Erico?

17
00:04:51,899 --> 00:04:53,665
Erico!

18
00:05:00,006 --> 00:05:01,772
Erico?

19
00:06:05,768 --> 00:06:07,576
- Musíme zmizet.
- Všude jsou zombie!

20
00:06:07,876 --> 00:06:09,841
To nejsou zombie.

21
00:06:22,876 --> 00:06:27,700
<font color=#FF0000>
M S T I T E L É</font>

22
00:06:33,566 --> 00:06:37,000
TERAPEUTICKÁ SKUPINA
NA ZVLÁDÁNÍ ŽALU

23
........