1
00:00:52,344 --> 00:00:56,056
Poslouchejte,
jak zpívají andělé zvěstovatelé,

2
00:00:56,139 --> 00:01:00,519
sláva nově narozenému králi.

3
00:01:01,270 --> 00:01:05,941
Pokoj na Zemi
a mírné milosrdenství.

4
00:01:06,358 --> 00:01:11,029
Bohové a hříšníci se smířili.

5
00:01:11,113 --> 00:01:15,617
Radujte se,
že všechny národy povstanou.

6
00:01:15,701 --> 00:01:20,956
Připojte se k triumfu nebes.

7
00:02:38,116 --> 00:02:41,328
- Kam si myslíte, že jdete?
- Jsem Mike Hammer.

8
00:02:47,000 --> 00:02:48,877
Tělo je tam, Miku.

9
00:02:59,846 --> 00:03:02,140
Včera to byl Jack Williams,

10
00:03:02,224 --> 00:03:03,850
teď je to "tělo".

11
00:03:06,978 --> 00:03:10,399
Chlap, co řekl, že dá
svou pravou ruku za přítele.

12
00:03:10,482 --> 00:03:13,318
Nemusel ten japonský bajonet
chytat rukou.

13
00:03:13,402 --> 00:03:15,222
Byl určený pro mě.

14
00:03:19,282 --> 00:03:20,992
Kam to dostal, Pate?

15
00:03:21,076 --> 00:03:24,371
Dolů. Vrah měl pětačtyřicítku
s uříznutou hlavní.

16
00:03:26,415 --> 00:03:28,709
Pokud to chceš vyšetřovat sám,
budeš na to muset jít zlehka.

17
00:03:28,792 --> 00:03:32,504
Zlehka? Chceš ho najít jako první,
aby ho z toho mohli právníci dostat?

18
00:03:32,587 --> 00:03:34,172
Ty nejsi zákon, Miku.

19
00:03:34,256 --> 00:03:37,092
Jsi soukromý detektiv.
Protože jsme tě jím nechali být.

20
00:03:37,175 --> 00:03:39,386
Jistě, už jsi mi pomohl a doufám,
že pomůžeš znovu,

21
00:03:39,469 --> 00:03:42,431
ale nedělej nic bláznivého,
jako třeba, že bys zmáčknul spoušť,

22
00:03:42,514 --> 00:03:43,640
nebo skončíš bez licence.

........