1
00:00:10,348 --> 00:00:12,223
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:12,431 --> 00:00:15,056
Dals svý přítelkyni milost.

3
00:00:15,264 --> 00:00:19,431
Upravil jsem jí trest.
Dokončí ho v domácím vězení.

4
00:00:19,556 --> 00:00:22,973
Pozval sis do postele
nejhoršího nepřítele, tati.

5
00:00:23,181 --> 00:00:25,181
Pojďme se projít, Summer.

6
00:00:29,014 --> 00:00:32,556
Je to můj dům,
budeš se tu ke všem chovat slušně.

7
00:00:32,764 --> 00:00:35,264
- A vy ke mně?
- Jak se do lesa volá...

8
00:00:39,473 --> 00:00:41,973
- Můj kovboji.
- Drink nebo tanec?

9
00:00:42,223 --> 00:00:43,681
Obojí.

10
00:00:44,306 --> 00:00:46,098
Bylo to neprofesionální.

11
00:00:46,306 --> 00:00:49,014
Pokud ti tamto
přišlo neprofesionální...

12
00:00:49,723 --> 00:00:52,306
Trváš na zákonech pro otroky.

13
00:00:52,556 --> 00:00:55,889
Naučím tě zákony panstva.

14
00:00:56,098 --> 00:00:58,848
- Pár dní budu pryč.
- Přichystáš mi věci?

15
00:00:59,056 --> 00:01:00,889
Dva dny na koni, zlato.

16
00:01:01,098 --> 00:01:03,348
Sama v týhle kobce nezůstanu.

17
00:01:04,306 --> 00:01:05,556
Zvládneš to?

18
00:01:05,764 --> 00:01:08,348
Dáme závod, guvernére.

19
00:01:40,431 --> 00:01:42,556
Přidejte, vy tam vzadu!

20
00:01:57,473 --> 00:01:59,848
A oni se diví, proč se tak rveme.

21
00:02:00,723 --> 00:02:02,389
Vidíš, o cos přicházela?

22
00:02:02,556 --> 00:02:04,139
Vzal někdo vodku?

23
00:02:04,306 --> 00:02:08,014
Podívej se na obzor, Beth.

24
........