1
00:00:04,151 --> 00:00:07,320
Takže když mají v obchodě deset brambor

2
00:00:07,404 --> 00:00:09,614
a ty si dvě vezmeš,

3
00:00:09,698 --> 00:00:11,783
kolik jich tam zůstane?

4
00:00:12,367 --> 00:00:13,493
Nemám brambory ráda.

5
00:00:13,577 --> 00:00:15,912
Zkusme se na to nezaměřovat.

6
00:00:15,996 --> 00:00:17,581
Máte osm brambor.

7
00:00:17,664 --> 00:00:20,292
My víme, že ty to víš, Marie.

8
00:00:20,375 --> 00:00:22,002
Ptala jsem se Sydnee.

9
00:00:22,669 --> 00:00:25,630
Co kdybys ořezala nějaké pastelky?
To tě bude bavit.

10
00:00:26,756 --> 00:00:28,258
Mám ve třídě spoustu dětí.

11
00:00:28,341 --> 00:00:30,760
Některé hodně chytré.

12
00:00:30,844 --> 00:00:34,222
Tak se snažím těm, které končí dřív,

13
00:00:34,306 --> 00:00:36,975
vymýšlet zvláštní úkoly.

14
00:00:37,058 --> 00:00:39,686
Už je mám ořezané, slečno Teaguesová.

15
00:00:39,769 --> 00:00:43,773
Fajn. Tak co kdybys mi pomohla oznámkovat

16
00:00:43,857 --> 00:00:46,902
práce některých dalších žáků?
Jen to nikomu neříkej.

17
00:00:49,696 --> 00:00:52,616
Dobře, když tedy nemáš ráda brambory,

18
00:00:52,699 --> 00:00:54,492
co kdybychom jim říkali batáty?

19
00:00:54,576 --> 00:00:57,204
Batáty fakt nesnáším.

20
00:00:57,287 --> 00:00:59,289
Fakt musíš spolupracovat, Sydnee.

21
00:00:59,372 --> 00:01:02,292
Janine, co jsem říkal
o odnášení brambor z jídelny?

22
00:01:02,375 --> 00:01:04,836
Vizuální učení je mnohem lepší!

23
00:01:04,920 --> 00:01:09,507
Víš co. Teď máte nula brambor.

24
00:01:09,591 --> 00:01:11,009
Jupí!

25
........