1
00:01:23,791 --> 00:01:27,791
Pandorské lesy skrývají mnohá nebezpečí.

2
00:01:34,666 --> 00:01:37,666
Nejnebezpečnější
na Pandoře ale je...

3
00:01:41,500 --> 00:01:44,500
že si ji můžete oblíbit příliš.

4
00:01:56,750 --> 00:02:02,750
Zpíváme písně, abychom si je zapamatovali.
Každá je perla, příběh z našich životů.

5
00:02:04,958 --> 00:02:07,083
Klenot pro našeho narozeného syna.

6
00:02:11,666 --> 00:02:13,041
Neteyam!

7
00:02:13,458 --> 00:02:15,000
Neteyam!

8
00:02:22,041 --> 00:02:25,041
Drahokam pro naši adoptivní dceru Kiri,

9
00:02:26,000 --> 00:02:29,166
zrozenou z avatara Dr. Grace Augustinové,

10
00:02:29,166 --> 00:02:32,166
jejíž početí bylo úplnou záhadou.

11
00:02:46,625 --> 00:02:48,708
Skvost z prvního
setkání s Eywou.

12
00:02:52,666 --> 00:02:55,583
Lidé říkají, že
žijeme v Eywě

13
00:02:56,916 --> 00:02:59,333
a Eywa žije v nás.

14
00:03:01,583 --> 00:03:06,583
Všematka se stará
o všechny své děti.

15
00:03:14,583 --> 00:03:16,583
Štěstí je v upřímnosti.

16
00:03:17,916 --> 00:03:20,916
Myslíte že by ho našel mrzák jako jsem byl já.

17
00:03:24,541 --> 00:03:26,708
Když jsem poprvé potkala tvého otce,

18
00:03:27,208 --> 00:03:28,583
pokusila jsem se ho zabít.

19
00:03:28,875 --> 00:03:30,541
Láska na první pohled.

20
00:03:30,958 --> 00:03:33,958
Než jsem se nadál byli jsme čtyři.

21
00:03:36,583 --> 00:03:40,583
Poslali jsme nebešťany zpět na Zemi,
ale někteří tu zůstali.

22
00:03:40,583 --> 00:03:43,583
Vědci, kteří byli
loajální k Na'vi.

23
00:03:44,625 --> 00:03:48,250
A pak tu byl Spider.
Byl zde uvězněn.

........