1
00:00:03,239 --> 00:00:06,039
Ja ... Mám to tu domotané, viete?
V hlave.

2
00:00:07,039 --> 00:00:08,759
Myslel som, že robím niečo dobré
.

3
00:00:11,439 --> 00:00:12,399
Kto ste?

4
00:00:12,479 --> 00:00:13,399
Som drogový díler.

5
00:00:14,239 --> 00:00:16,439
Myslíš si, že ti Chris Carson príde pomôcť, však?

6
00:00:16,519 --> 00:00:17,879
Chcem len robiť to, čo je správne.

7
00:00:17,959 --> 00:00:19,479
A vy mi len pomôžete zistiť pravdu.

8
00:00:19,559 --> 00:00:22,239
Možno sa o svojich obavách porozprávate
so svojou ženou?

9
00:00:22,799 --> 00:00:23,919
Spala si s Rayom?

10
00:00:25,639 --> 00:00:26,559
Kate!

11
00:00:27,119 --> 00:00:31,599
Mám vybičovanú hlavu ... moja mama umiera
a teraz som bezdomovec.

12
00:00:31,799 --> 00:00:32,999
Skvelé, však?

13
00:00:33,119 --> 00:00:35,359
Prečo to robíme znova?
Dal si ho degradovať, Ray.

14
00:00:35,919 --> 00:00:38,719
Len nechápeš, prečo ho tak nenávidíš.

15
00:00:39,039 --> 00:00:40,279
Začínam nenávidieť teba.

16
00:00:41,079 --> 00:00:42,319
Sú tieto mobilné telefóny nabité?

17
00:00:42,559 --> 00:00:44,159
Prečo si si kúpil mobil na čerpacej stanici?

18
00:00:44,279 --> 00:00:45,119
Ty ma špehuješ?

19
00:00:45,199 --> 00:00:47,359
Volal mi kamarát, že s vami hovoril

20
00:00:47,439 --> 00:00:49,279
o niečom, čo mi patrí.

21
00:00:49,359 --> 00:00:50,599
Prineste toto a dostanete peniaze.

22
00:00:50,679 --> 00:00:52,639
- Čo tu robíš?
- Zachraňujem ti život.

23
00:00:55,159 --> 00:00:56,199
Čo si to urobil?

24
00:00:56,279 --> 00:00:57,199
........