1
00:00:03,586 --> 00:00:07,007
{\an8}O MĚSÍC POZDĚJI

2
00:00:08,508 --> 00:00:11,011
24. PROSINCE
DNEŠNÍ RIZIKO POŽÁRŮ – KATASTROFA

3
00:00:21,563 --> 00:00:23,023
Sobeckej vůl.

4
00:00:37,203 --> 00:00:38,413
DAPTONSKÝ HRDINA

5
00:00:41,541 --> 00:00:44,002
Koukej, Darrene! Tamhle je!

6
00:00:44,085 --> 00:00:47,672
Tak to mě poser. Hollywoodský ostrov.

7
00:00:47,756 --> 00:00:50,383
Tam žijou hvězdy.

8
00:01:05,899 --> 00:01:08,526
Veselé horké Vánoce od letního Santy.

9
00:01:09,611 --> 00:01:10,904
Zmrdi.

10
00:01:18,411 --> 00:01:20,413
VÍTEJTE V DAPTU

11
00:01:32,092 --> 00:01:33,676
Táta je mrtvej, máma truchlí

12
00:01:33,760 --> 00:01:36,346
{\an8}a brácha je po bitvě s emuy
v psychickém kómatu.

13
00:01:36,429 --> 00:01:40,308
{\an8}Vánoční dárky budou asi stát za hovno.
Je mi… smutno?

14
00:01:40,391 --> 00:01:43,353
{\an8}Zlato, procházíš zrovna
traumatickým obdobím.

15
00:01:43,436 --> 00:01:44,521
{\an8}Jsem tu pro tebe.

16
00:01:44,604 --> 00:01:48,316
{\an8}Díky, Rosie.
Jsem ráda, že jsme se sblížily.

17
00:01:52,487 --> 00:01:54,072
Promiň, to jsem nechtěla.

18
00:01:54,155 --> 00:01:56,449
Jsem ráda, žes to udělala.

19
00:01:57,617 --> 00:02:00,328
Rosie, myslela jsem, že chci být tebou.

20
00:02:00,411 --> 00:02:02,914
Ale teď mi dochází, že chci být s tebou.

21
00:02:02,997 --> 00:02:06,042
{\an8}Alison… kéž by to bylo tak snadný.

22
00:02:06,668 --> 00:02:08,169
{\an8}Některé věci nechápeš.

23
00:02:08,253 --> 00:02:12,048
{\an8}Kéž bychom mohly odejít z Dapta,
z Austrálie.

24
00:02:12,132 --> 00:02:15,635
........