1
00:00:09,427 --> 00:00:10,469
VIDELI STE...

2
00:00:10,751 --> 00:00:13,288
- Vo väzení! Oni ťa zradili.
- Kto sú "oni"?

3
00:00:13,538 --> 00:00:14,996
- Pete.
- Môj Pete?

4
00:00:15,036 --> 00:00:17,746
Bál sa, že budeš spievať.
Dostal si 25 rokov!

5
00:00:17,885 --> 00:00:20,454
- Nikto by si to neodsedel.
- Ja áno.

6
00:00:22,204 --> 00:00:25,329
- Máte cukor?
- Nie, ale máme... agáve.

7
00:00:26,306 --> 00:00:29,746
Čo to, kurva, je?
Pracuješ pre mňa. Jasné?

8
00:00:31,063 --> 00:00:32,699
Choďte zarobiť.

9
00:00:32,833 --> 00:00:35,568
Naše teritórium.
Máte dovolené tu predávať?

10
00:00:38,246 --> 00:00:41,087
Black Macadam. To je miestny gang.

11
00:00:41,167 --> 00:00:43,427
- Majú niečo?
- Nie, nič.

12
00:00:44,671 --> 00:00:47,413
Poďme na to, deti.
V Umení vojny sa píše,

13
00:00:47,621 --> 00:00:50,829
že každý bojovník
musí mať vlastné slabosti.

14
00:00:52,187 --> 00:00:53,709
<i>- Áno?</i>
- Jo! Tu ja.

15
00:00:54,376 --> 00:00:55,538
Vraj si zavolal Tine.

16
00:00:55,977 --> 00:00:58,894
<i>25 rokov si sa nikomu neozval.</i>

17
00:00:59,102 --> 00:01:01,060
- Prečo teraz?
- Neviem.

18
00:01:02,183 --> 00:01:03,974
<i>Zomiera, Dwight.</i>

19
00:01:04,410 --> 00:01:06,701
<i>Náš brat Joe zomiera.</i>

20
00:01:58,617 --> 00:02:01,117
DOM SMÚTKU

21
00:03:18,028 --> 00:03:20,528
KRÁĽ TULSY

22
00:03:47,944 --> 00:03:49,194
Bude to v poriadku.

........