1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:16,416 --> 00:01:17,750
Dáme pět minut pauzu?

3
00:01:18,708 --> 00:01:19,791
Tak jo.

4
00:02:07,791 --> 00:02:09,000
- Ahoj.
- Ahoj.

5
00:02:14,625 --> 00:02:16,791
SEXIFY BETA
NAČÍTÁM

6
00:02:16,875 --> 00:02:21,000
KUBA FITKO: ČAU KRÁSKO. JAK TO JDE?

7
00:02:44,333 --> 00:02:45,166
Zase?

8
00:02:53,500 --> 00:02:54,958
NEZNÁMÉ ČÍSLO: AHOJ, TADY AREK.

9
00:02:55,791 --> 00:02:58,166
MÁŠ MOJE ČÍSLO, VIĎ?
VIDÍM, ŽE SIS TO PŘEČETLA!

10
00:02:59,916 --> 00:03:00,916
SEXIFY
NAČÍTÁM

11
00:03:13,666 --> 00:03:14,666
AHOJ, PAULINO!
ZAČÍT

12
00:03:14,750 --> 00:03:17,250
JSI SAMA, NEBO S NĚKÝM?

13
00:03:17,333 --> 00:03:18,166
SAMA

14
00:03:18,250 --> 00:03:22,250
ÚROVEŇ VZRUŠENÍ

15
00:03:23,333 --> 00:03:24,583
TENTOKRÁT NESPĚCHEJ

16
00:03:24,666 --> 00:03:27,416
SUNDEJ SI KALHOTKY A UDĚLEJ TO

17
00:03:31,750 --> 00:03:33,083
ZAŘÍZENÍ

18
00:04:01,291 --> 00:04:03,333
Myslela jsem, že jsi odešel.

19
00:04:03,416 --> 00:04:05,458
Ne. Chtěl jsem se rozloučit.

20
00:04:06,583 --> 00:04:07,416
Tak ahoj.

21
00:04:09,291 --> 00:04:10,250
Ty to nezvedneš?

22
00:04:12,916 --> 00:04:13,875
Aha.

23
00:04:14,666 --> 00:04:15,541
Vteřinku.

24
00:04:16,041 --> 00:04:17,291
Tak jo. Ahoj.
........