1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,958 --> 00:00:17,916
Co se tak tváříš?

3
00:00:19,958 --> 00:00:23,375
Na těch datech se mi něco nezdá.

4
00:00:23,875 --> 00:00:25,125
Jasně.

5
00:00:26,166 --> 00:00:29,833
To my to pořád makáme a kde je naše šéfka?

6
00:00:31,208 --> 00:00:32,625
<i>Tak jo.</i>

7
00:00:36,125 --> 00:00:39,041
<i>Hoši, jak jste si asi všimli,</i>
<i>náš plán funguje.</i>

8
00:00:39,125 --> 00:00:41,291
<i>Máme lidi, kterých se můžeme ptát,</i>

9
00:00:41,375 --> 00:00:43,666
<i>ale potřebujeme víc lepších otázek.</i>

10
00:00:43,750 --> 00:00:48,083
<i>Proto jsme šly s holkami</i>
<i>za experty na sex, kteří nám pomůžou.</i>

11
00:00:48,166 --> 00:00:49,000
Dobrý den.

12
00:00:56,375 --> 00:01:00,166
<i>Takže vy dál analyzujte data,</i>
<i>která už máme.</i>

13
00:01:00,250 --> 00:01:01,666
<i>A my se večer vrátíme.</i>

14
00:01:01,750 --> 00:01:04,750
<i>Do té doby bude Sexify ve vašich rukou.</i>

15
00:01:05,875 --> 00:01:10,666
HOŠI

16
00:01:10,750 --> 00:01:12,166
Neposerte to.

17
00:01:12,666 --> 00:01:15,791
V RÁMCI HONU ZA LEPŠÍ APPKOU

18
00:01:15,875 --> 00:01:17,541
ČAS ZAČÍT

19
00:01:19,041 --> 00:01:21,125
Ten žalud, že?

20
00:01:21,208 --> 00:01:25,250
A teď úkol pro vás, dámy a pánové.

21
00:01:26,333 --> 00:01:30,083
Vezměte si značku
a na našem modelu vyznačte,

22
00:01:30,166 --> 00:01:33,625
které oblasti jsou
podle vás nejcitlivější.

23
00:01:35,000 --> 00:01:37,541
No tak, odvážnému štěstí přeje, že?

24
00:01:39,458 --> 00:01:40,583
Do toho.
........