1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,583 --> 00:00:14,916
Hlavu vzhůru, Paulinko. Je svátek.

3
00:00:16,083 --> 00:00:17,375
Všech svatých.

4
00:00:19,708 --> 00:00:22,083
Nevím, jestli je dobrý nápad
jet dneska do Lomže.

5
00:00:22,166 --> 00:00:23,083
Ten nejlepší.

6
00:00:25,041 --> 00:00:28,208
Pola říkala, že se máma
s Pawluszkiewiczem rozešli.

7
00:00:28,291 --> 00:00:29,458
Chápeš? Finito.

8
00:00:29,541 --> 00:00:32,750
Jo. Ale jestli je to
kvůli mému včerejšímu výlevu, tak…

9
00:00:32,833 --> 00:00:33,750
Měla jsi pravdu.

10
00:00:34,250 --> 00:00:35,750
Dostanu mámu zpátky.

11
00:00:38,291 --> 00:00:41,708
- Vezmi tyhle.
- Ale vždycky kupujeme tyhle.

12
00:00:42,833 --> 00:00:45,250
Dnes ne, drahoušku. Dnes ne.

13
00:00:48,041 --> 00:00:48,958
Počkej!

14
00:01:16,333 --> 00:01:18,041
Vážně? Je devět ráno.

15
00:01:25,833 --> 00:01:26,750
Máš nějaké plány?

16
00:01:29,500 --> 00:01:32,375
Konečně dojedu na konec Instagramu.

17
00:01:33,208 --> 00:01:35,333
Poslyš, brzy odjíždím z města.

18
00:01:38,583 --> 00:01:39,500
Fajn.

19
00:01:47,541 --> 00:01:48,541
Chceš jet se mnou?

20
00:01:53,416 --> 00:01:55,708
- Na hroby?
- Nejedu na hroby.

21
00:01:56,416 --> 00:01:58,166
Potřebuju reset.

22
00:02:06,208 --> 00:02:07,083
Tak jo.

23
00:02:08,125 --> 00:02:09,875
Stejně už jsem sbalená.

24
00:02:18,500 --> 00:02:19,833
Budeš potřebovat tohle.
........