1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
Cože? Taxík označený čtyřlístkem?

2
00:00:09,050 --> 00:00:10,427
PAMÁTKOVÁ POHLEDNICE

3
00:00:10,510 --> 00:00:13,680
Ty jo, Sumire, víš, jak málo jich jezdí?

4
00:00:13,763 --> 00:00:14,597
Jo, ale...

5
00:00:14,681 --> 00:00:20,770
- Nemá tu značku jen jeden ze sta?
- Ne, celkem jich jezdí 325.

6
00:00:20,854 --> 00:00:23,356
V Kjótu jsou ale jen čtyři!

7
00:00:23,440 --> 00:00:25,108
Proč takové věci vůbec víš?

8
00:00:25,191 --> 00:00:26,276
Mám vzdělání.

9
00:00:26,860 --> 00:00:28,528
Jaký je v nich vůbec rozdíl?

10
00:00:28,611 --> 00:00:32,782
Stejný jako mezi Seidžim Čiharou
a Čiharou mladším.

11
00:00:34,659 --> 00:00:37,495
To není moje, ale slečny Momoko.

12
00:00:38,955 --> 00:00:41,708
Včera se v baru strašně opila, že?

13
00:00:41,791 --> 00:00:44,544
Jo. Měla fakt štěstí, ale ona prohlásila,

14
00:00:44,627 --> 00:00:48,048
že nesnáší magii a pověry.

15
00:00:49,466 --> 00:00:52,635
Co tady tak po ránu jančíte?

16
00:00:52,719 --> 00:00:55,221
Sumire jela taxíkem značeným čtyřlístkem.

17
00:00:55,305 --> 00:00:57,015
Já nic...

18
00:00:57,098 --> 00:00:59,517
Cože? Ta šance je jen jedna ku 10 000.

19
00:00:59,601 --> 00:01:00,560
Přesněji řečeno…

20
00:01:00,643 --> 00:01:04,064
Dobré ráno. Co se to tu děje?
Očividně se bavíte.

21
00:01:04,147 --> 00:01:05,815
- Dobré ráno.
- Nápodobně.

22
00:01:05,899 --> 00:01:07,567
- Dobré ráno.
- Nápodobně.

23
00:01:07,650 --> 00:01:09,110
- Dobré…
- Už dost!

24
00:01:09,194 --> 00:01:10,945
........