1
00:00:06,041 --> 00:00:08,875
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,750 --> 00:00:20,791
Ty tři šlápoty nám vyhlásily válku
a my se jich musíme zbavit.

3
00:00:26,125 --> 00:00:27,791
A získat zpět respekt.

4
00:00:29,375 --> 00:00:31,916
A samozřejmě prachy. Naše prachy.

5
00:00:33,083 --> 00:00:35,625
Proto vám chci představit
novýho člena týmu.

6
00:00:36,708 --> 00:00:37,541
Darwina.

7
00:00:38,291 --> 00:00:42,916
Darwin je profesionál, který pracoval
v Medellínu, v Ciudad Juárez, v Sinaloi…

8
00:00:43,500 --> 00:00:48,208
Zločinecký zkušenosti z takových míst
jsou známkou profesionality.

9
00:00:48,875 --> 00:00:51,708
On a Moisés se o všechno postarají.

10
00:00:52,208 --> 00:00:54,708
Vy ostatní jim budete k ruce.

11
00:00:56,625 --> 00:00:58,083
Bude to hračka.

12
00:00:59,583 --> 00:01:02,333
Gina zavolala mámě, což byla velká chyba.

13
00:01:02,416 --> 00:01:04,291
Holky usnuly na vavřínech.

14
00:01:04,375 --> 00:01:08,791
Až teď po půl roce
začaly konečně normálně žít.

15
00:01:21,833 --> 00:01:22,833
Wendy?

16
00:01:23,750 --> 00:01:24,583
Wendy!

17
00:01:28,083 --> 00:01:28,916
Pojď dolů.

18
00:01:29,833 --> 00:01:30,666
Už jdu.

19
00:01:37,875 --> 00:01:38,750
Ahoj.

20
00:01:39,500 --> 00:01:40,958
Rozešly jsme se.

21
00:01:43,125 --> 00:01:44,041
Cože?

22
00:01:44,125 --> 00:01:47,708
Už se to nedalo vydržet.
Bylo to na palici. Nešlo to.

23
00:01:47,791 --> 00:01:49,291
Nechtěla jsem jí lhát.

24
00:01:49,916 --> 00:01:53,875
........