1
00:00:06,083 --> 00:00:08,708
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:33,208 --> 00:01:36,583
Dýchej, ty debile.
Máš se starat ty o mě, ne já o tebe.

3
00:01:55,458 --> 00:01:56,500
Žiješ?

4
00:01:59,000 --> 00:01:59,958
Jo.

5
00:02:32,791 --> 00:02:34,875
To bude dobrý, nemá to oteklý.

6
00:02:34,958 --> 00:02:36,583
Má to oteklý. Tady.

7
00:02:38,666 --> 00:02:39,875
Ještě ji tam nech.

8
00:02:40,875 --> 00:02:43,583
Hele, na rovinu.
Ségra chce, abyste vypadly.

9
00:02:43,666 --> 00:02:46,833
A já si to u ní nechci rozházet.
Musíte jít.

10
00:02:46,916 --> 00:02:48,125
Nedá se.

11
00:02:50,833 --> 00:02:51,916
Takže ségra?

12
00:02:53,708 --> 00:02:54,875
Já myslela,

13
00:02:56,250 --> 00:02:57,583
že to je tvoje holka.

14
00:02:57,666 --> 00:02:59,291
Nebo ty nemáš holku?

15
00:03:00,041 --> 00:03:01,750
Nemám. Jsem sám.

16
00:03:03,291 --> 00:03:04,625
Dostal jsem kopačky.

17
00:03:05,291 --> 00:03:08,083
Jel jsem za ní na ostrov,
a ona mě nechala.

18
00:03:08,875 --> 00:03:10,041
Pustila mě k vodě.

19
00:03:12,541 --> 00:03:13,375
No nic.

20
00:03:14,375 --> 00:03:15,666
Dobře jí tak.

21
00:03:16,458 --> 00:03:17,291
Viď?

22
00:03:19,416 --> 00:03:20,500
A ségru chápu.

23
00:03:21,083 --> 00:03:24,083
Vůbec nás nezná.
Proč by nás tu měla trpět?

24
00:03:24,166 --> 00:03:28,333
Na druhou stranu je půlnoc.
........