1
00:01:23,250 --> 00:01:25,794
ŠTÁTNA ŠKOLA 173
QUEENS, NEW YORK – 1980

2
00:01:26,628 --> 00:01:27,754
<i>Dobre, poďme.</i>

3
00:01:29,131 --> 00:01:30,132
Dobre.

4
00:01:30,215 --> 00:01:31,758
Dobre, upokojte sa.

5
00:01:32,342 --> 00:01:35,179
Vitajte v prvý školský deň.

6
00:01:35,262 --> 00:01:39,099
Volám sa pán Turkeltaub.

7
00:01:40,851 --> 00:01:42,644
Pán Turkeltaub.

8
00:01:43,812 --> 00:01:45,272
Už ste v šiestom ročníku,

9
00:01:45,355 --> 00:01:49,359
čo znamená, že každý jeden z vás
má dodatočné povinnosti.

10
00:01:50,068 --> 00:01:56,366
Takže tu na túto tabuľu vám každý deň
napíšem vaše domáce úlohy a zadania

11
00:01:56,450 --> 00:01:58,493
a dátum odovzdania.

12
00:01:59,119 --> 00:02:02,539
Musíte byť zodpovední,
pretože ste elita tejto školy.

13
00:02:03,498 --> 00:02:04,499
Tak dobre.

14
00:02:05,334 --> 00:02:06,585
Čas skontrolovať prítomnosť.

15
00:02:08,503 --> 00:02:09,795
Jennifer Ashkenaziová.

16
00:02:09,880 --> 00:02:11,006
Tu.

17
00:02:12,466 --> 00:02:13,717
Keith Breslow.

18
00:02:13,800 --> 00:02:15,010
Tu.

19
00:02:15,093 --> 00:02:16,595
Michelle Chenová.

20
00:02:16,678 --> 00:02:17,679
Tu.

21
00:02:17,763 --> 00:02:19,681
Sharon Cohenová.

22
00:02:19,765 --> 00:02:20,766
Tu.

23
00:02:21,934 --> 00:02:23,727
Dobre. Hej.

24
00:02:23,810 --> 00:02:25,812
Dajte mi to. Ihneď mi to dajte.

........