1
00:00:26,498 --> 00:00:29,667
FLEISHMAN V PRŮŠVIHU

2
00:00:31,127 --> 00:00:33,171
<i>Uprostřed noci Tobyho Fleishmana</i>

3
00:00:33,254 --> 00:00:35,131
<i>probudilo klepání na dveře.</i>

4
00:00:39,427 --> 00:00:40,762
Tiše, Bublino!

5
00:00:44,099 --> 00:00:44,933
Kdo je to?

6
00:00:45,850 --> 00:00:46,935
To jsem já.

7
00:00:47,018 --> 00:00:47,894
Otevři.

8
00:00:47,977 --> 00:00:50,480
Co se děje? Víš, kolik je hodin?

9
00:00:50,563 --> 00:00:51,606
Musím ti něco říct.

10
00:00:51,689 --> 00:00:53,191
Copak jsi nešla domů?

11
00:00:53,274 --> 00:00:54,859
Měl jsi vypnutý telefon.

12
00:00:54,943 --> 00:00:56,361
Mluv tiše. Děti spí.

13
00:00:56,444 --> 00:00:57,487
Viděla jsem ji.

14
00:00:57,570 --> 00:00:59,739
-Koho? Nerozumím...
-Rachel.

15
00:01:00,615 --> 00:01:01,908
-Jo.
-Cože?

16
00:01:03,368 --> 00:01:05,662
Opravdu? Proboha.

17
00:01:05,787 --> 00:01:08,665
Když jsem odešla,

18
00:01:08,748 --> 00:01:10,416
vydala jsem se do centra,

19
00:01:11,084 --> 00:01:12,460
chtěla jsem se projít.

20
00:01:12,544 --> 00:01:16,422
Seděla tam v parku na lavičce.

21
00:01:17,966 --> 00:01:19,008
Překvapilo mě to...

22
00:01:19,092 --> 00:01:20,635
<i>Řekla jsem mu, co se stalo.</i>

23
00:01:20,718 --> 00:01:23,888
<i>Řekla jsem mu, co se s Rachel dělo.</i>

24
00:01:23,972 --> 00:01:25,557
Jako bych viděla ducha.

25
00:01:26,057 --> 00:01:27,392
........