1
00:03:41,306 --> 00:03:42,707
Před pěti lety...

2
00:03:43,588 --> 00:03:45,109
jsme zahájili akci...

3
00:03:46,230 --> 00:03:52,717
na parkovišti restaurace Palas
v oblasti Tai Hing v Tuen Mun.

4
00:03:53,037 --> 00:03:54,879
Měli jsme velké ambice.

5
00:03:56,321 --> 00:03:58,002
Ale sotva za dva týdny...

6
00:03:59,284 --> 00:04:02,166
po nás každodenně začala jít policie.

7
00:04:05,930 --> 00:04:07,091
Zemřelo...

8
00:04:09,294 --> 00:04:10,815
šest mých bratrů.

9
00:04:20,345 --> 00:04:22,947
Díky Budhovi byl můj život ušetřen.

10
00:04:30,635 --> 00:04:33,678
Přísloví říká: „Aby se César stal
slavným, musí...

11
00:04:35,079 --> 00:04:36,441
tisíce zemřít. “

12
00:04:38,603 --> 00:04:40,405
Já nevěřím v osud.

13
00:04:40,765 --> 00:04:43,888
Pravidlo této hry
je vzít osud do svých rukou.

14
00:04:45,690 --> 00:04:47,332
Jste v gangu nováčci.

15
00:04:49,534 --> 00:04:51,336
Vaše záznamy...

16
00:04:53,378 --> 00:04:54,939
jsou zcela čisté.

17
00:04:55,299 --> 00:04:57,181
Budoucnost si zvolíte.

18
00:05:03,668 --> 00:05:04,869
Takže...

19
00:05:07,392 --> 00:05:08,753
přeji vám...

20
00:05:10,515 --> 00:05:12,717
hodně úspěchů ve službách
policie.

21
00:05:15,119 --> 00:05:16,280
Teď všichni do dna.

22
00:05:34,819 --> 00:05:39,023
Byl jste tu před deseti minutami.
Kolik složek bylo na stole?

23
00:05:40,465 --> 00:05:44,669
Šest složek. Čtyři béžové nalevo,
červená a bílá napravo, pane.

24
00:05:50,875 --> 00:05:52,236
........