1
00:01:09,869 --> 00:01:12,494
<i>Takže ty chceš pracovať pre Uber.</i>

2
00:01:14,077 --> 00:01:15,369
Mám jednu otázku.

3
00:01:16,994 --> 00:01:18,286
Si kretén?

4
00:01:22,119 --> 00:01:23,994
Prepáč, sekundu. Máte niečo?

5
00:01:24,077 --> 00:01:26,702
Quentin na niečo prišiel.
Ide o bezpečnosť.

6
00:01:26,786 --> 00:01:29,202
Srať na to.
Nemáme čas na bezpečnostné sračky.

7
00:01:29,286 --> 00:01:31,369
Taxi spoločnosti po celej krajine

8
00:01:31,452 --> 00:01:32,786
sa nás pokúšajú obrať o zisk.

9
00:01:32,869 --> 00:01:35,036
Začínajú sa nám do toho starať
už aj novinári.

10
00:01:35,119 --> 00:01:36,577
- Ďalej...
- Potrebujeme hovoriť

11
00:01:36,661 --> 00:01:38,661
o bezpečnosti cestujúcich...
- Graves,

12
00:01:38,744 --> 00:01:41,494
na toto by moja mama povedala kus práce.

13
00:01:41,577 --> 00:01:43,911
Frajer odpovedal na tweet,
ktorý som poslal len tak,

14
00:01:43,994 --> 00:01:45,369
keď som hľadal ľudí.

15
00:01:45,452 --> 00:01:47,619
Urobil som z neho riaditeľa na tri minúty,

16
00:01:47,702 --> 00:01:49,619
potom som pochopil, že sme skutočná firma.

17
00:01:49,702 --> 00:01:51,119
Potom som to zobral ja.

18
00:01:51,202 --> 00:01:53,911
Teraz robí, čo je treba, dôležité veci.

19
00:01:53,994 --> 00:01:55,952
Zrejme je náš nový kráľ bezpečnosti.

20
00:01:56,036 --> 00:01:58,536
Bezpečnosť?
Človeče, vieš koľko jázd robíme každý deň.

21
00:01:58,619 --> 00:02:00,369
Viac ako milión.

22
00:02:00,452 --> 00:02:01,952
Previerka posratých vodičov

23
00:02:02,036 --> 00:02:03,744
je na nič, aj tak sa niekto zle vyspí,

24
........