1
00:00:06,998 --> 00:00:09,039
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:11,164 --> 00:00:11,914
Kurva.

3
00:00:13,789 --> 00:00:15,081
<i>Začneme střílet.</i>

4
00:00:17,498 --> 00:00:19,206
Hrozí mu smrt a vy to víte.

5
00:00:19,331 --> 00:00:20,706
Půjde do ženské věznice.

6
00:00:21,206 --> 00:00:24,206
- Jak to jde s panem Mikem?
- Nebere mi telefon.

7
00:00:24,414 --> 00:00:27,914
Milo chce vyzkoušet něco jiného.

8
00:00:28,831 --> 00:00:31,331
Chce, abys něco udělal,
ale ty to neuděláš.

9
00:00:31,498 --> 00:00:33,123
Udělá mi to znovu.

10
00:00:33,289 --> 00:00:34,623
Ne, už to znovu neudělá.

11
00:00:37,748 --> 00:00:39,706
Stýkáš se se soudci a kongresmany.

12
00:00:40,831 --> 00:00:42,164
Máš toho hodně co říct.

13
00:00:42,331 --> 00:00:43,248
Měla napilno.

14
00:00:45,456 --> 00:00:47,748
<i>Zaživa ji stáhnu z kůže, Mikeu.</i>

15
00:00:47,873 --> 00:00:48,789
Nenajdeš ji.

16
00:00:48,956 --> 00:00:53,498
<i>Vrať telefon Candace.
Ukaž mu naše tajemství.</i>

17
00:00:53,664 --> 00:00:57,456
- Dal do vás lokátor?
- <i>Už jsem ji našel, Mikeu.</i>

18
00:01:04,039 --> 00:01:06,498
VŠECHNA PÍRKA

19
00:01:18,331 --> 00:01:20,664
Mě kontrolovat nebudeš?

20
00:01:20,831 --> 00:01:22,498
Neboj se.

21
00:01:22,664 --> 00:01:25,206
Dala bych si říct.

22
00:01:27,331 --> 00:01:29,539
Potřebovala bych prošacovat.

23
00:01:29,706 --> 00:01:33,039
Dobře, dámy, budete v učebně D13A,

24
00:01:33,206 --> 00:01:34,331
tak pohyb.

........