1
00:01:03,996 --> 00:01:10,585
{\an8}PRED 5 ROKMI

2
00:01:36,945 --> 00:01:38,155
Oči otvorené.

3
00:01:39,655 --> 00:01:40,574
Sledujte strechu.

4
00:01:45,412 --> 00:01:46,705
Chlapci, sledujte si šiestu.

5
00:01:56,214 --> 00:01:57,716
Kvôli Osama-bamovi.

6
00:01:57,799 --> 00:01:59,593
Nemali sme sem vôbec chodiť.

7
00:02:05,515 --> 00:02:09,061
Vydrž, fešák.
Ešte pár hodín a padáme.

8
00:02:10,228 --> 00:02:11,438
Postupujem vpred, pane.

9
00:02:14,733 --> 00:02:16,526
- Nie!
- Skurvenec!

10
00:02:23,158 --> 00:02:24,159
Sleduj ho, Jake.

11
00:02:27,162 --> 00:02:28,413
Ešte nenastavil rozbušku.

12
00:02:28,497 --> 00:02:30,290
Protokol, Jake!

13
00:02:31,166 --> 00:02:32,042
Skurvenec!

14
00:02:33,585 --> 00:02:36,505
- Sleduj ho!
- Máš tri sekundy.

15
00:02:36,588 --> 00:02:39,841
- Tri, dva, jeden!
- Nie!

16
00:02:39,925 --> 00:02:41,134
Nie!

17
00:02:46,181 --> 00:02:47,140
Dopekla!

18
00:02:49,851 --> 00:02:51,853
- Čisté.
- Dopekla, Jake.

19
00:02:52,854 --> 00:02:54,606
- Váš status, Atherton?
- Pane.

20
00:02:55,774 --> 00:02:57,109
Držte oči otvorené.

21
00:02:57,192 --> 00:02:59,736
Máme mŕtveho informátora.

22
00:03:01,613 --> 00:03:03,615
A výbušninu.

23
00:03:04,908 --> 00:03:06,785
Chystal ju na nás.

24
00:03:09,121 --> 00:03:10,622
........