1
00:00:03,843 --> 00:00:05,957
Takže, som premočený
od hlavy po päty,

2
00:00:05,982 --> 00:00:08,209
prenasledujem jeho
holú riť blok po bloku...

3
00:00:08,250 --> 00:00:10,503
Poznám tvoj beh.
Nezvládol si viac ako štyri bloky.

4
00:00:10,528 --> 00:00:11,863
Veľmi vtipné.

5
00:00:11,888 --> 00:00:14,632
Každopádne bežím a bežím,
s potom sa tento frajer otočil.

6
00:00:14,657 --> 00:00:16,614
A rútil sa priamo na mňa.

7
00:00:16,639 --> 00:00:20,680
Vráža do mňa a snaží sa ma
udusiť svojím nahým telom.

8
00:00:20,705 --> 00:00:21,915
Myslel si, že som žena.

9
00:00:21,940 --> 00:00:23,357
Vravel, že som jeho žena.

10
00:00:23,382 --> 00:00:25,114
No tak, môžeš to dokončiť?

11
00:00:25,139 --> 00:00:26,085
No tak.

12
00:00:26,110 --> 00:00:28,193
Takž,e nakoniec ho
dotiahnem na 19-ku a hádajte,

13
00:00:28,218 --> 00:00:31,098
čo ma čaká ďalšie ráno?

14
00:00:31,123 --> 00:00:32,249
Čo?

15
00:00:32,274 --> 00:00:34,708
Čerstvá sťažnosť.
Chlapík vyplnil Záznam.

16
00:00:34,733 --> 00:00:36,935
Osemkrát som sa osprchoval
a ten chlap vravel,

17
00:00:36,960 --> 00:00:38,685
že to ja som
vyštartoval po ňom.

18
00:00:38,710 --> 00:00:41,117
Vravel, že utekal,
pretože som ho chcel štekliť.

19
00:00:41,142 --> 00:00:42,591
To jeho slovo... štekliť.

20
00:00:42,616 --> 00:00:45,329
- A urobil si to?
- Potom čo?

21
00:00:45,354 --> 00:00:46,864
Čo myslíš tým "potom čo"?

22
00:00:46,889 --> 00:00:48,582
To je celý príbeh?

23
........