1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS: CHYBNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:33,291
Rýchlejší

3
00:00:49,375 --> 00:00:50,791
Tentokrát ťa mám.

4
00:00:54,541 --> 00:00:55,750
Čo…

5
00:00:57,000 --> 00:00:59,916
Teraz mi dlhuješ dva kartóny Mantelliek.

6
00:01:00,000 --> 00:01:03,000
Nie tak rýchlo.
Ešte jedna hra. O dvojnásobok.

7
00:01:03,083 --> 00:01:05,875
Hej! Nezvyšujte mi tu účty za elektrinu.

8
00:01:05,958 --> 00:01:09,125
Je čas dať sa do práce.
Mám pre vás ďalšiu misiu.

9
00:01:09,708 --> 00:01:12,333
Lovec a Echo
sa ešte nevrátili z ich misie.

10
00:01:12,416 --> 00:01:17,375
Prevoz 50 debien nugetiek
z nerfov by som nenazval misiou.

11
00:01:17,458 --> 00:01:19,708
Ani správnym využitím našich zručností.

12
00:01:19,791 --> 00:01:24,125
Na toto sa vám vaše zručnosti zídu.

13
00:01:24,625 --> 00:01:28,333
Hlavne tie tvoje, Svalnáč.
Budete moja ochranka.

14
00:01:29,208 --> 00:01:32,541
Potrebujeme detailnejší popis misie.

15
00:01:32,625 --> 00:01:34,666
Niet času. Loď čaká.

16
00:01:36,541 --> 00:01:37,666
Môže to byť zábava.

17
00:01:38,416 --> 00:01:39,416
Za mňa môže byť.

18
00:02:01,375 --> 00:02:05,833
Začínam chápať, prečo je na tomto
mieste potrebná zvýšená bezpečnosť.

19
00:02:06,416 --> 00:02:09,041
Safa Toma môže byť navonok trochu drsná,

20
00:02:09,125 --> 00:02:10,791
ak neviete, čo robíte.

21
00:02:10,875 --> 00:02:14,208
Máme šťastie, že sa tu vyznám.

22
00:02:14,291 --> 00:02:17,416
Ak sa veci vyhrotia, vtedy zakročíte vy.

23
00:02:34,250 --> 00:02:36,250
Volá sa to Besné preteky.

24
00:02:44,166 --> 00:02:46,375
........