1
00:00:29,750 --> 00:00:31,166
Moja tvár...

2
00:00:32,750 --> 00:00:33,958
to všetko dokazuje.

3
00:00:37,500 --> 00:00:38,625
To si robíš srandu...

4
00:00:40,958 --> 00:00:41,958
Bol som zjedený.

5
00:00:45,000 --> 00:00:46,375
Niekým v obce Kuge.

6
00:00:52,791 --> 00:00:56,958
Stalo sa to... pred 18 rokmi.

7
00:01:02,208 --> 00:01:03,583
<i>Veľa si z toho nepamätám...</i>

8
00:01:05,750 --> 00:01:06,708
<i>okrem...</i>

9
00:01:08,375 --> 00:01:10,125
<i>divného spevu</i>

10
00:01:10,875 --> 00:01:12,375
<i>dedinčanov...</i>

11
00:01:15,125 --> 00:01:16,291
<i>Tieň osoby...</i>

12
00:01:19,500 --> 00:01:21,791
<i>a moment, keď mi zjedli tvár.</i>

13
00:01:28,875 --> 00:01:30,166
<i>Keď som sa spamätal,</i>

14
00:01:31,416 --> 00:01:33,250
<i>bol som v náručí svojej matky.</i>

15
00:01:35,500 --> 00:01:36,458
Po tom dni,

16
00:01:38,000 --> 00:01:39,583
sme sa odsťahovali ďaleko od obce Kuge

17
00:01:40,958 --> 00:01:44,208
a žili v úkryte.

18
00:01:46,791 --> 00:01:48,375
Keď som dospel,

19
00:01:49,416 --> 00:01:50,625
zistil som,

20
00:01:51,166 --> 00:01:52,708
že nemám rodný list.

21
00:01:54,833 --> 00:01:55,833
A...

22
00:01:57,625 --> 00:01:59,166
môj odhad je taký, že

23
00:02:01,000 --> 00:02:03,000
niektoré novonarodené deti v Kuge Village

24
00:02:03,708 --> 00:02:06,416
zámerne nedostávajú rodné listy.

25
00:02:09,750 --> 00:02:11,416
Aby mohli byť zjedené?

........