1
00:00:06,120 --> 00:00:09,120
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:27,000 --> 00:00:27,880
Tady!

3
00:00:35,360 --> 00:00:37,360
Jedna z nejlepších, Coline. Užij si!

4
00:00:38,960 --> 00:00:40,200
Do toho!

5
00:00:41,480 --> 00:00:42,960
Pěknej, co?

6
00:00:43,760 --> 00:00:44,640
Počkej!

7
00:00:44,720 --> 00:00:46,320
Pracuješ. Mazej!

8
00:00:46,400 --> 00:00:48,080
Mám peníze. Zůstaň se mnou.

9
00:00:48,160 --> 00:00:51,520
- Dneska nepracuju. Pusť mě!
- No tak, drahoušku.

10
00:00:52,080 --> 00:00:53,080
Pusť ji!

11
00:00:53,880 --> 00:00:55,280
Coline, klid. Dobrý.

12
00:00:55,840 --> 00:00:56,760
Dost! Přestaň!

13
00:00:56,840 --> 00:00:59,000
Říkal jsem, že sem nechci jít!

14
00:00:59,640 --> 00:01:01,400
- Dobrý.
- Je to jen děvka!

15
00:01:01,480 --> 00:01:02,440
Coline, pozor!

16
00:01:17,560 --> 00:01:19,840
Večírek může začít!

17
00:01:35,880 --> 00:01:37,000
Dáš mi taky?

18
00:01:40,280 --> 00:01:41,120
Děkuji.

19
00:01:52,800 --> 00:01:54,200
Díky, žes mě bránil.

20
00:01:54,280 --> 00:01:55,120
Není za co.

21
00:01:58,200 --> 00:02:00,520
Odmítáš zákazníky, asi bys měla skončit.

22
00:02:03,960 --> 00:02:06,080
A bez urážky, ale nic by se nestalo.

23
00:02:08,040 --> 00:02:09,360
Víš, holky jako ty

24
00:02:10,840 --> 00:02:11,920
nejsou nic pro mě.

25
00:02:17,040 --> 00:02:19,160
........