1
00:00:06,040 --> 00:00:09,160
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:24,560 --> 00:00:25,680
Je tam někdo?

3
00:00:27,000 --> 00:00:29,960
Pomoc!

4
00:00:31,160 --> 00:00:32,880
Je tu doktor?

5
00:00:33,840 --> 00:00:35,760
Pomoc!

6
00:00:35,840 --> 00:00:36,960
- Ano.
- Doktore!

7
00:00:37,040 --> 00:00:38,320
- Ano, madam?
- Musíte…

8
00:00:38,400 --> 00:00:39,920
Musíte ošetřit mého syna!

9
00:00:40,440 --> 00:00:41,960
- Hned!
- Co se stalo?

10
00:00:42,040 --> 00:00:43,240
Rozdrtil si ruku.

11
00:00:43,880 --> 00:00:45,040
Jak se to stalo?

12
00:00:49,640 --> 00:00:52,400
Podívám se. Ukažte.

13
00:00:52,480 --> 00:00:55,440
Ne. Nesahejte na…

14
00:00:57,720 --> 00:00:58,800
Musíme operovat.

15
00:01:05,920 --> 00:01:07,120
Počkej tady, prosím.

16
00:01:10,880 --> 00:01:11,720
Dýchejte.

17
00:01:12,520 --> 00:01:13,360
Ukažte.

18
00:01:19,360 --> 00:01:20,400
Hrozně to bolí.

19
00:01:21,280 --> 00:01:24,320
Kosti jsou rozdrcené.
Nemůžu to zachránit. Musíme amputovat.

20
00:01:24,400 --> 00:01:25,800
- Ne!
- Uklidněte se.

21
00:01:25,880 --> 00:01:27,880
Ne, prosím. Prosím vás!

22
00:01:27,960 --> 00:01:29,400
- Chloroform.
- Ne!

23
00:01:29,480 --> 00:01:30,920
Ne!

24
00:01:31,520 --> 00:01:32,840
........