1
00:00:26,484 --> 00:00:31,114
DŽUNDŽI ITÓ: JAPONSKÉ DĚSY

2
00:01:14,157 --> 00:01:16,993
1996

3
00:01:17,494 --> 00:01:19,913
{\an8}POZŮSTATKY MUŠLOVÉ HROMADY V ADŽIME

4
00:01:19,996 --> 00:01:20,830
{\an8}NEVSTUPOVAT

5
00:01:20,914 --> 00:01:22,082
{\an8}Pane profesore.

6
00:01:22,165 --> 00:01:23,750
Copak, Jamaoko?

7
00:01:23,833 --> 00:01:25,251
Myslíte, že tyhle vrstvy

8
00:01:25,335 --> 00:01:29,005
vznikly přirozeně, nebo je vytvořili lidé?

9
00:01:29,089 --> 00:01:32,509
Podle stáří bych neřekl, že je to vrása.

10
00:01:32,592 --> 00:01:36,096
Rozhodně nejeví známky
žádného bočního tlaku.

11
00:01:36,179 --> 00:01:38,640
Co ale způsobilo to zakřivení?

12
00:01:39,974 --> 00:01:44,646
Taky vám připomínají člověka z profilu?

13
00:01:44,729 --> 00:01:47,398
A navíc tu vznikly i horizontální vrstvy.

14
00:01:48,024 --> 00:01:50,944
Zkus kopat ještě hlouběji.

15
00:01:51,027 --> 00:01:52,028
Dobře.

16
00:01:57,867 --> 00:01:59,244
Pane profesore.

17
00:02:00,578 --> 00:02:01,663
Vypadá to

18
00:02:02,330 --> 00:02:03,748
na prastaré ostatky.

19
00:02:04,457 --> 00:02:06,251
Je to lebka malého dítěte.

20
00:02:06,334 --> 00:02:10,630
Myslíte, že souvisí
s těmi vrstvami nad ní?

21
00:02:10,713 --> 00:02:13,550
Možná jsou to pozůstatky nějakého rituálu.

22
00:02:13,633 --> 00:02:14,509
Rituálu?

23
00:02:15,135 --> 00:02:16,594
{\an8}Nejspíš pohřebního.

24
00:02:16,678 --> 00:02:20,515
{\an8}Možná na zesnulého
postupně kupili tenké vrstvy hlíny.

25
........