1
00:00:10,444 --> 00:00:14,684
OSOBY A DĚJ JSOU SMYŠLENÉ,
PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

2
00:00:15,089 --> 00:00:19,004
ODDĚLENÍ KRYCÍCH LEGEND
Překlad: datel071

3
00:00:20,407 --> 00:00:22,268
<i>Tak jak to šlo?</i>

4
00:00:25,436 --> 00:00:26,874
<i>Skvěle.</i>

5
00:00:30,442 --> 00:00:32,228
<i>Nechcete o tom mluvit?</i>

6
00:00:33,227 --> 00:00:34,771
<i>Ale jo, klidně.</i>

7
00:00:37,555 --> 00:00:41,585
DAMAŠEK

8
00:00:44,224 --> 00:00:45,658
<i>Kdy se to stalo?</i>

9
00:00:46,719 --> 00:00:47,779
<i>Dneska ráno.</i>

10
00:01:01,716 --> 00:01:03,176
<i>Jak to vzala?</i>

11
00:01:05,217 --> 00:01:06,564
<i>Zkuste hádat.</i>

12
00:01:07,619 --> 00:01:08,870
<i>A vy?</i>

13
00:01:10,118 --> 00:01:11,412
<i>Jedna báseň.</i>

14
00:01:15,902 --> 00:01:17,188
Všechno v pořádku?

15
00:01:17,881 --> 00:01:19,115
Odjíždím.

16
00:01:20,276 --> 00:01:22,756
- Kam?
- Do Jordánska.

17
00:01:23,239 --> 00:01:24,561
Co tam budeš dělat?

18
00:01:26,283 --> 00:01:28,874
Přijal jsem místo
na francouzském gymnáziu v Ammánu.

19
00:01:30,786 --> 00:01:34,165
- Na jak dlouho?
- Nevím, je to záskok.

20
00:01:48,426 --> 00:01:52,201
Říkáš mi, že odjíždíš,
nebo mi tím chceš říct něco jiného?

21
00:01:55,738 --> 00:01:57,287
Oboje.

22
00:01:58,419 --> 00:02:01,527
<i>- Jakou strategii jste nakonec použil?
- Tu nejhloupější.</i>

23
00:02:01,560 --> 00:02:03,740
<i>Kdy žádnou strategii nemáte.</i>

24
........