1
00:00:00,086 --> 00:00:02,605
Začali ho navštěvovat
před rokem.

2
00:00:02,649 --> 00:00:05,544
Ten chlap jde příští týden k soudu
za další vraždu a Clare to ví.

3
00:00:05,588 --> 00:00:07,453
Kdo zvedl mandle tobě, babi?

4
00:00:08,016 --> 00:00:11,332
Vydírají mě.
Vyhrožují, že ublíží mojí rodině.

5
00:00:11,359 --> 00:00:13,246
Rob ví, že mám ten diazepam od tebe.

6
00:00:13,281 --> 00:00:14,794
- Jak to?
- Řekla jsem mu to.

7
00:00:14,838 --> 00:00:16,017
Dokázala bych ho zabít.

8
00:00:16,519 --> 00:00:19,079
Dal jsem jedné ženě pilulky
a oni ji zatkli.

9
00:00:19,114 --> 00:00:21,854
- Řekla to manželovi.
- Vyřiď to s nima. S oběma.

10
00:00:21,898 --> 00:00:23,438
- Kam jdeš?
- Na fotbal.

11
00:00:23,482 --> 00:00:26,077
Budu je sledovat. Pozorovat.

12
00:00:26,957 --> 00:00:28,528
V sobotu se na ně pověsím.

13
00:00:30,041 --> 00:00:31,598
- Kde jste?
<i>- V Leedsu.</i>

14
00:00:31,669 --> 00:00:32,531
V Leedsu?

15
00:00:43,326 --> 00:00:44,391
Nazdar.

16
00:00:47,090 --> 00:00:50,398
Taky se mi zachtělo
strávit den v Leedsu.

17
00:00:51,761 --> 00:00:53,794
Co se děje, Clare?

18
00:00:53,837 --> 00:00:56,785
Proč všichni děláte,
že jste jeli do Leedsu,

19
00:00:56,820 --> 00:00:58,641
když jste v Sheffieldu?

20
00:01:01,788 --> 00:01:03,433
Vím, kde jsou.

21
00:01:04,841 --> 00:01:06,609
Viděla jsem je jít dovnitř.

22
00:01:07,911 --> 00:01:10,031
Viděla jsem, jak jsi je tam vysadila.

23
00:01:12,009 --> 00:01:15,080
........