1
00:00:42,583 --> 00:00:45,791
Jedná se
o nejvýznačnější dominantu v regionu.

2
00:00:45,875 --> 00:00:47,416
Tady opatrně.

3
00:00:47,500 --> 00:00:51,250
Toto je hrad, na který jste čekali.

4
00:00:51,333 --> 00:00:56,666
Uslyšíte úžasný příběh
nejvýznačnější dominanty v regionu.

5
00:00:57,416 --> 00:01:01,625
Jste tu všichni?
Honem. Pospěšte si! Rychle!

6
00:01:02,166 --> 00:01:06,333
Hrad Anavarza byl postaven
na konci 12. století

7
00:01:06,416 --> 00:01:13,041
na kopci východně
od vesnice Dilekkaya v distriktu Kozan.

8
00:01:13,125 --> 00:01:15,791
Hrad byl zbudován, aby chránil…

9
00:01:34,166 --> 00:01:39,375
Hrad je také znám
jako Hrad hadů a Hrad Šahmaran.

10
00:01:44,875 --> 00:01:46,208
Mami!

11
00:01:49,083 --> 00:01:51,625
Mami! Kam jdeš, mami?

12
00:01:57,250 --> 00:01:58,083
Mami.

13
00:01:59,125 --> 00:02:03,875
Zastavte se! Ne! Nedělejte to! Stůjte!

14
00:02:04,833 --> 00:02:09,833
- Stůjte!
- Stůjte!

15
00:03:07,625 --> 00:03:10,541
Arune, dívka,
na kterou jsme čekali, je tu.

16
00:03:11,041 --> 00:03:12,250
Šahsu.

17
00:03:12,958 --> 00:03:14,958
Najdi ji a pronikni do její mysli.

18
00:03:15,833 --> 00:03:17,833
Bude se bát. Bude ti odporovat.

19
00:03:19,000 --> 00:03:23,041
Nedotýkej se jí.
Jen ji zavolej a přiměj ji sem přijít.

20
00:03:26,750 --> 00:03:33,666
ŠAHMARAN

21
00:04:03,875 --> 00:04:07,416
Je 9:25.

22
00:04:07,958 --> 00:04:11,041
Zase mě probudila ta noční můra s hady.

23
00:04:13,541 --> 00:04:15,958
Zdá se, že jsem nebyla náměsíčná.
........