1
00:00:13,833 --> 00:00:15,083
<i>Marane!</i>

2
00:00:16,083 --> 00:00:17,291
Cihane!

3
00:00:25,416 --> 00:00:26,458
Marane.

4
00:00:31,458 --> 00:00:32,666
Co jsi udělal?

5
00:00:33,166 --> 00:00:35,166
Co ti řekl? Kam tě vezl?

6
00:00:36,625 --> 00:00:39,791
- Jsi zraněný.
- Šahsu, co ti řekl? Kam tě vezl?

7
00:00:39,875 --> 00:00:42,333
Pusť mě! Co na tom záleží?

8
00:00:42,875 --> 00:00:45,541
Podívej se na sebe, jsi celý od krve!

9
00:00:45,625 --> 00:00:47,916
Cos udělal Cihanovi? Cihane!

10
00:00:48,000 --> 00:00:49,500
Zavolal jsem mu pomoc.

11
00:00:49,583 --> 00:00:51,291
- Kdes byl?
- Jsem tu.

12
00:00:51,375 --> 00:00:52,958
Kde jsi byl?

13
00:00:54,291 --> 00:00:55,458
Teď jsem tady.

14
00:01:11,541 --> 00:01:12,833
Kde je Cihan, Urale?

15
00:01:13,916 --> 00:01:15,708
Co se stalo? Provedl něco?

16
00:01:16,916 --> 00:01:18,125
Zajímavá otázka.

17
00:01:18,208 --> 00:01:20,000
Jak zajímavá?

18
00:01:21,666 --> 00:01:23,625
Ptal ses, jestli něco provedl.

19
00:01:23,708 --> 00:01:25,875
Ne jestli se mu něco stalo.

20
00:01:26,666 --> 00:01:29,916
Máš podezření,
že by tvůj syn mohl něco provést, Lakmu?

21
00:01:42,708 --> 00:01:44,083
Šahsu, moc se omlouvám.

22
00:01:45,291 --> 00:01:46,833
Přišel bych, kdybych mohl.

23
00:01:48,250 --> 00:01:49,250
Poslouchej.

24
00:01:51,000 --> 00:01:52,875
Jel bych s tebou kamkoli.

25
........