1
00:00:54,583 --> 00:00:56,958
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

2
00:00:57,541 --> 00:00:58,416
<i>2. světová válka.</i>

3
00:01:01,666 --> 00:01:05,000
<i>Poprvé v dějinách použila</i>
<i>některá země atomovou bombu.</i>

4
00:01:06,833 --> 00:01:10,000
<i>Ačkoli americká atomová bombardování</i>
<i>Hirošimy a Nagasaki</i>

5
00:01:10,083 --> 00:01:11,791
<i>ukončila světovou válku,</i>

6
00:01:12,500 --> 00:01:15,500
<i>ve světě zahájila nový druh závodu.</i>

7
00:01:16,125 --> 00:01:17,958
<i>Závodu ve výrobě atomových bomb.</i>

8
00:01:18,041 --> 00:01:19,750
<i>Největšího symbolu moci.</i>

9
00:01:21,791 --> 00:01:25,666
<i>1971. Pákistán potřetí prohrál</i>
<i>válku s Indií.</i>

10
00:01:28,875 --> 00:01:31,166
<i>Chtěli odplatu stůj co stůj.</i>

11
00:01:31,958 --> 00:01:34,666
<i>Zbyla jim jediná možnost,</i>
<i>jak Indii porazit.</i>

12
00:01:35,333 --> 00:01:37,291
<i>Vyrobit atomovou bombu.</i>

13
00:01:38,041 --> 00:01:41,250
<i>Války se však nevyhrávají zbraněmi,</i>
<i>ale špionáží.</i>

14
00:01:41,333 --> 00:01:42,541
DILLÍ

15
00:01:42,625 --> 00:01:44,625
<i>Indickým trumfem byla tajná služba RAW.</i>

16
00:01:46,333 --> 00:01:50,250
<i>Naši agenti RAW infiltrovali Pákistán</i>
<i>od Péšávaru po Karáčí.</i>

17
00:01:50,958 --> 00:01:52,750
<i>Neměli používat střelné zbraně,</i>

18
00:01:52,833 --> 00:01:56,541
<i>ale nacházet rozhodující informace</i>
<i>a posílat je do Dillí.</i>

19
00:01:56,625 --> 00:01:59,541
<i>Byli to vojáci své země mimo svoji zemi.</i>

20
00:02:00,416 --> 00:02:03,375
<i>Jmenuji se R. N. Kao. Jsem šéfem RAW.</i>

21
00:02:03,958 --> 00:02:07,708
<i>A toto je příběh</i>
<i>jednoho takového hrdinského vojáka.</i>

22
00:02:11,375 --> 00:02:13,333
{\an8}<i>Bůh je velký</i>

23
00:02:13,416 --> 00:02:16,000
{\an8}RÁVALPINDÍ, PÁKISTÁN
1974
........