1
00:00:09,299 --> 00:00:14,279
OSOBY A DĚJ JSOU SMYŠLENÉ,
PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

2
00:00:15,035 --> 00:00:18,639
ODDĚLENÍ KRYCÍCH LEGEND
Překlad: datel071

3
00:00:29,624 --> 00:00:30,708
Marie-Jeanne?

4
00:00:34,753 --> 00:00:35,908
Tak brzy?

5
00:00:37,490 --> 00:00:39,012
Zatkli Guillauma Debaillyho.

6
00:00:39,511 --> 00:00:40,699
Já vím.

7
00:00:42,283 --> 00:00:44,007
Bereš si to až příliš k srdci.

8
00:00:44,033 --> 00:00:47,104
Náš agent v rukou FSB -
to je důvod ke znepokojení.

9
00:00:47,130 --> 00:00:49,423
Souhlasím,
ale znepokojovat bych se měl já.

10
00:00:50,748 --> 00:00:52,305
Nech to na mně.

11
00:00:53,378 --> 00:00:56,868
Vrať se do postele.
Zkus přijít na jiné myšlenky.

12
00:00:57,276 --> 00:01:00,650
Pokud dovolíš, raději se
pokusím zjistit, kde je můj agent

13
00:01:00,676 --> 00:01:02,147
a co s ním provádějí.

14
00:01:19,739 --> 00:01:22,115
Cela devět! Pozor!

15
00:01:23,267 --> 00:01:24,824
Rozkaz.

16
00:01:39,908 --> 00:01:42,943
Vězeň číslo 98, Zachar Grigorjev!

17
00:01:43,049 --> 00:01:44,201
Do chodby!

18
00:01:44,351 --> 00:01:45,220
Rozkaz.

19
00:01:58,035 --> 00:01:59,113
Pohov.

20
00:02:03,578 --> 00:02:04,783
Předej to Rodionovi.

21
00:02:04,974 --> 00:02:07,739
Zvláštní pokyny
ohledně nového vězně.

22
00:02:11,856 --> 00:02:12,877
Jaké?

23
00:02:13,167 --> 00:02:14,310
Nezabít.

24
........