1
00:00:25,800 --> 00:00:31,960
PAUL CONNOLLY BYL OPUŠTĚN
JAKO DVOUTÝDENNÍ MIMINKO.

2
00:00:42,160 --> 00:00:48,400
BYL UMÍSTĚN V DĚTSKÉM DOMOVĚ
ST. LEONARD'S V HORNCHURCHU V ANGLII.

3
00:00:50,040 --> 00:00:56,880
TENTO FILM JE ZALOŽEN
NA PAULOVĚ ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHU.

4
00:01:09,490 --> 00:01:11,930
Musím ti něco říct.

5
00:01:27,570 --> 00:01:29,450
<i>To místo.</i>

6
00:01:35,450 --> 00:01:37,330
<i>Ti lidé.</i>

7
00:01:39,810 --> 00:01:44,970
Jsi k ničemu, nikdy z tebe nic nebude!
Slyšíš mě, kurva?

8
00:01:45,870 --> 00:01:50,350
70. LÉTA 20. STOLETÍ, ESSEX, ANGLIE

9
00:01:52,970 --> 00:01:58,050
Sežer to, Connolly,
hni tou svou prdelí a mazej do školy.

10
00:01:59,210 --> 00:02:03,530
Pozdě jako vždycky.
Dolů jsem ho musel odtáhnout.

11
00:02:03,610 --> 00:02:05,530
Takový odporný dítě.

12
00:02:08,209 --> 00:02:09,809
Tenhle je nový, Alane?

13
00:02:11,130 --> 00:02:14,410
Ano. Maitland.

14
00:02:17,330 --> 00:02:21,210
Ve čtvrtek jdeme všichni popít.
Trochu se pobavit a hrát.

15
00:02:21,290 --> 00:02:24,810
- Jde pár dalších lidí.
- Bude to fajn, Bille.

16
00:02:26,370 --> 00:02:31,730
Mohli bychom si tam dát něco dobrýho.
Ukázat jim, jak se to tady dělá.

17
00:02:32,890 --> 00:02:37,250
Radši se napijí, než by jedli,
ale jasně, proč ne.

18
00:02:40,410 --> 00:02:44,330
Connolly! Do školy. Hned.

19
00:03:06,450 --> 00:03:08,610
Ty taky. Padej.

20
00:03:16,210 --> 00:03:17,570
Maitlande.

21
00:03:18,330 --> 00:03:21,930
Tohle je pan Howard Thomas,

22
00:03:22,930 --> 00:03:25,850
a tohle pan Alan Prescott.

23
00:03:25,930 --> 00:03:29,410
........