1
00:01:02,980 --> 00:01:04,181
Čo?

2
00:01:12,857 --> 00:01:14,791
A čo nedostatok energie?

3
00:01:14,892 --> 00:01:16,826
Kde je tvoj patriotizmus?

4
00:01:16,926 --> 00:01:20,697
Aj od neho si berieme voľno.

5
00:01:20,997 --> 00:01:23,546
- No prečo Las Vegas?
- Lebo.

6
00:01:23,634 --> 00:01:27,504
Lebo nikto tam nečíta,
nepozerá televíziu.

7
00:01:27,604 --> 00:01:28,794
James?

8
00:01:29,056 --> 00:01:31,066
Prečo mám tie nočné mory?

9
00:01:31,409 --> 00:01:33,211
Priveľa pracuješ v nemocnici.

10
00:01:33,311 --> 00:01:35,980
No vždy sú o démonoch a diabloch.

11
00:01:36,079 --> 00:01:39,584
Vravím ti, že také veci neexistujú.

12
00:01:39,683 --> 00:01:43,287
Určite existujú.
Doháňajú ma do šialenstva!

13
00:01:51,929 --> 00:01:53,074
Ďakujeme, Blue Mist.

14
00:01:53,097 --> 00:01:55,666
Ďakujeme, dámy.
Birthday Beautiful.

15
00:01:58,203 --> 00:01:59,737
A teraz, dámy a páni,

16
00:01:59,837 --> 00:02:03,308
priamo z London Palladium,

17
00:02:03,408 --> 00:02:07,645
svetoznámy pán Cecil Howard!

18
00:02:16,821 --> 00:02:19,224
Dobrý večer, dámy a páni.

19
00:02:19,424 --> 00:02:24,133
Vedenie sa nevie dočkať,
až sa vrátite k hracím stolom.

20
00:02:24,329 --> 00:02:26,199
Takže musím byť stručný.

21
00:02:27,131 --> 00:02:29,534
Máme čas len na jeden pár.

22
00:02:30,034 --> 00:02:32,837
Tak sa pozrime.

23
00:02:32,937 --> 00:02:34,205
Nie?

24
00:02:34,705 --> 00:02:36,106
Skúsime to znovu.
........