1
00:00:19,960 --> 00:00:21,080
<i>Synu…</i>

2
00:00:23,920 --> 00:00:24,920
<i>Elliote…</i>

3
00:00:27,120 --> 00:00:28,760
co vždycky říkám?

4
00:00:31,240 --> 00:00:33,040
Pěšec nemůže být král.

5
00:00:35,080 --> 00:00:36,360
A co mohou být?

6
00:00:39,280 --> 00:00:40,280
Volní.

7
00:00:42,600 --> 00:00:43,640
Přesně tak.

8
00:00:45,440 --> 00:00:46,280
Volně se toulat.

9
00:00:49,360 --> 00:00:51,120
Nezatěžuje nás žádná těžká koruna.

10
00:00:51,200 --> 00:00:52,840
<i>Třetí kolo!</i>

11
00:01:00,720 --> 00:01:04,040
Poslouchej, ve třetím kole musím prohrát.

12
00:01:07,000 --> 00:01:08,160
Neboj se.

13
00:01:09,640 --> 00:01:11,600
Budete to vypadat hůř, než to bude.

14
00:01:20,560 --> 00:01:21,760
Mám tě rád, synu.

15
00:01:23,880 --> 00:01:25,280
Nikdy na to nezapomeň.

16
00:01:28,680 --> 00:01:32,320
<i>Tati?</i>

17
00:01:32,920 --> 00:01:34,520
Tati?

18
00:01:34,600 --> 00:01:35,680
<i>Tati?</i>

19
00:01:36,760 --> 00:01:38,280
<i>Mám tě rád, synu.</i>

20
00:01:39,600 --> 00:01:42,000
Podívejte se na mě.

21
00:01:44,640 --> 00:01:47,480
Předkloň se.

22
00:01:53,040 --> 00:01:55,120
Vstaň.

23
00:01:56,320 --> 00:01:57,320
Vzorek.

24
00:02:04,280 --> 00:02:08,840
Vaši bundu, vaše kalhoty.
zorek. Sedněte si.

25
00:02:10,680 --> 00:02:11,880
Dýchejte.
........