1
00:01:14,992 --> 00:01:17,035
NEZAPLACENO
POSLEDNÍ VÝZVA

2
00:01:17,327 --> 00:01:19,288
<i>Jmenuji se Chloe Albrightová.</i>

3
00:01:19,371 --> 00:01:22,666
<i>Jsem studentkou
druhého ročníku na medicíně.</i>

4
00:01:22,791 --> 00:01:25,127
Ano, jistě. Jo.

5
00:01:26,128 --> 00:01:30,090
Ne, já jen nerozumím
tomu oznámení o exekuci.

6
00:01:31,967 --> 00:01:37,389
Mluvila jsem
s regionálním manažerem 25. března

7
00:01:37,472 --> 00:01:40,100
a pak znovu 17. května.

8
00:01:42,352 --> 00:01:43,604
Cože?

9
00:01:44,605 --> 00:01:47,149
Ne... Ne, ne, ne. Já...

10
00:01:47,232 --> 00:01:50,694
To já vím, ale moje
studentská půjčka byla pozastavena

11
00:01:50,777 --> 00:01:54,364
a tátova životní pojistka
nebyla nikdy vyplacena.

12
00:01:57,242 --> 00:01:58,619
Proč?

13
00:02:00,454 --> 00:02:02,581
Protože nekryla sebevraždu.

14
00:02:05,167 --> 00:02:07,669
Podívejte...

15
00:02:07,753 --> 00:02:12,132
Tenhle dům je všechno,
co mně a bratrovi zbylo, jasný?

16
00:02:13,717 --> 00:02:14,968
Ne.

17
00:02:15,052 --> 00:02:17,137
Ne, nemůžete nám ho vzít.

18
00:02:17,221 --> 00:02:20,807
Když nás vystěhujete z našeho domu,
nebudeme mít kam jít.

19
00:02:21,725 --> 00:02:23,143
Haló?

20
00:02:25,020 --> 00:02:26,647
Haló?

21
00:02:30,108 --> 00:02:31,568
Jděte k čertu.

22
00:02:45,874 --> 00:02:48,210
No tak, TJ. Neignoruj mě.

23
00:02:52,297 --> 00:02:57,135
Víš, že román 1984 měl být
varováním pro nás obyčejný lidi?
........