1
00:00:15,348 --> 00:00:20,228
{\an8}JAKARTA, INDONÉSIE
24. ZÁŘÍ 2003

2
00:01:07,484 --> 00:01:09,152
{\an8}Za ten oběd se omlouvám.

3
00:01:11,070 --> 00:01:12,113
{\an8}Není třeba.

4
00:01:13,740 --> 00:01:15,658
{\an8}Už jsem končila.

5
00:01:20,038 --> 00:01:21,206
{\an8}Promiňte, pane.

6
00:01:23,041 --> 00:01:25,877
{\an8}Spáchala jsem nějaký zločin?

7
00:01:25,960 --> 00:01:28,046
{\an8}Ovšem, že ne.

8
00:01:31,007 --> 00:01:32,884
{\an8}Máte správnou osobu?

9
00:01:32,967 --> 00:01:34,093
{\an8}Jste Ibu Ratna.

10
00:01:34,886 --> 00:01:36,638
{\an8}Profesorka mykologie,

11
00:01:36,721 --> 00:01:38,932
{\an8}Indonéská univerzita.

12
00:01:39,015 --> 00:01:40,767
{\an8}Máme správnou osobu.

13
00:02:22,684 --> 00:02:26,145
{\an8}Ibu Ratno, podívejte se na ten vzorek.

14
00:02:26,813 --> 00:02:28,356
{\an8}Můžete si všimnout...

15
00:02:28,439 --> 00:02:29,732
{\an8}Vyvodí své vlastní závěry.

16
00:02:53,464 --> 00:02:55,091
{\an8}Tohle je ophiocordyceps.

17
00:02:56,509 --> 00:02:59,804
{\an8}Proč jste použili chlorazol
k přípravě snímku?

18
00:03:00,263 --> 00:03:03,892
{\an8}Protože se používá
k přípravě vzorků z lidí.

19
00:03:09,314 --> 00:03:12,150
{\an8}Cordyceps nemůže přežít v lidech.

20
00:03:32,253 --> 00:03:33,713
{\an8}<i>Když se vám udělá špatně,</i>

21
00:03:34,756 --> 00:03:36,424
{\an8}<i>rychle odejděte.</i>

22
00:04:06,245 --> 00:04:07,664
{\an8}<i>Spodní část její levé nohy.</i>

23
00:04:43,908 --> 00:04:46,077
{\an8}To kousnutí je od člověka?

24
00:05:53,352 --> 00:05:55,605
{\an8}Kdy se to stalo?

25
........