1
00:00:15,000 --> 00:00:20,000
přeložil JustUnknownAndrew
(ondrasek32 na titulky.com)

2
00:00:25,000 --> 00:00:29,492
V mýtech Blízkého východu a Evropy
se vyskytuje jeden děsivý ženský démon

3
00:00:29,517 --> 00:00:33,824
zobrazovaný na amuletech,
malbách a v příbězích již od 1. století.

4
00:00:33,848 --> 00:00:38,896
Má desítky jmen v různých
jazycích a náboženstvích,

5
00:00:38,921 --> 00:00:43,172
ale vždy je označován jedním
děsivým přídomkem: Požírač dětí.

6
00:00:43,196 --> 00:00:46,496
Požírač dětí.

7
00:02:30,106 --> 00:02:32,282
Co to děláš?

8
00:02:33,936 --> 00:02:35,807
Nech toho.

9
00:02:38,070 --> 00:02:39,333
Jen nám...

10
00:02:39,376 --> 00:02:41,248
ubližuješ.

11
00:02:41,291 --> 00:02:43,250
Shoř v pekle.

12
00:03:03,183 --> 00:03:05,054
Ne...

13
00:03:23,203 --> 00:03:25,292
Co to děláš, Yosille?

14
00:03:26,858 --> 00:03:29,513
Vždyť víš, co se stane,
když mě nebudeš krmit.

15
00:03:30,775 --> 00:03:32,212
Nejsi skutečná.

16
00:03:45,529 --> 00:03:47,879
To už nikdy nechceš vidět svou ženu?

17
00:03:47,923 --> 00:03:49,490
Nikdy víc.

18
00:03:49,533 --> 00:03:52,275
Už tě odmítám krmit.

19
00:03:52,319 --> 00:03:53,711
Jak myslíš.

20
00:03:55,452 --> 00:03:57,367
Zůstaň si ve svém kruhu, Yosille.

21
00:03:59,326 --> 00:04:00,936
Vždycky se někdo najde.

22
00:04:00,979 --> 00:04:02,024
Počkej.

23
00:04:04,244 --> 00:04:05,941
Slibuješ?

24
00:04:09,466 --> 00:04:10,859
........