1
00:00:15,414 --> 00:00:19,375
<i>Kapitánův deník,
hvězdné datum 58456.2.</i>

2
00:00:19,418 --> 00:00:22,339
<i>Cerritos poskytuje
podporu Vancouveru.</i>

3
00:00:22,382 --> 00:00:24,336
<i>Kapitán Nguyen
bude znovu zahajovat</i>

4
00:00:24,380 --> 00:00:26,121
<i>poválečná obchodní
jednání s Karemmany,

5
00:00:26,164 --> 00:00:28,601
<i>druhem obchodníků
z Gama kvadrantu.</i>

6
00:00:28,645 --> 00:00:30,212
<i>Zatímco já budu
dohlížet na dodávku</i>

7
00:00:30,255 --> 00:00:32,953
<i>darů dobré vůle
z Alfa kvadrantu,</i>

8
00:00:32,997 --> 00:00:35,478
<i>které jak doufám
zpříjemní tuto dohodu.</i>

9
00:00:35,521 --> 00:00:37,088
Kapitánko,
máme příchozí komunikaci

10
00:00:37,132 --> 00:00:38,263
z velitelství Hvězdné flotily.

11
00:00:38,307 --> 00:00:39,656
Je to admirál Buenamigo.

12
00:00:39,699 --> 00:00:41,919
- Na obrazovku.
- Kapitánko Freemanová.

13
00:00:41,962 --> 00:00:44,139
Docela velký náklad,
který sem vezeme.

14
00:00:44,182 --> 00:00:46,706
Snažíte se opít
polovinu Gama kvadrantu?

15
00:00:46,750 --> 00:00:48,534
Pro zahájení komunikace, cokoliv.

16
00:00:48,578 --> 00:00:51,233
Když už o tom mluvíme,
došlo ke změně plánů.

17
00:00:51,276 --> 00:00:53,844
Neříkej mi, že musíme
pro další andorijské soudky.

18
00:00:53,887 --> 00:00:55,759
Ne. Cerritos bude pokračovat

19
00:00:55,802 --> 00:00:58,544
k místu setkání, ale
s Karemmany budete jednat vy.

20
00:00:58,588 --> 00:01:01,286
Promiňte, cože?
Ale kapitán Nguyen...

21
00:01:01,330 --> 00:01:03,810
Vancouver byl přesměrován
do systému Hasparga,
........