1
00:01:07,775 --> 00:01:10,069
Deset malých písařů klopýtalo tunelem.

2
00:01:10,152 --> 00:01:12,071
Deset malých písařů klopýtalo tunelem.

3
00:01:12,154 --> 00:01:13,322
Deset malých písařů...

4
00:01:13,406 --> 00:01:15,866
<i>- Tady nemáte co dělat.
- Pozornost podniku. Dobrou chuť.</i>

5
00:01:15,950 --> 00:01:17,368
- Pane.
- Je to výborné.

6
00:01:17,451 --> 00:01:21,080
Řekni mu, že druhé kolo
je příští týden a dozví se to.

7
00:01:21,163 --> 00:01:22,163
Dobře.

8
00:01:25,459 --> 00:01:27,670
Dobrá, Ukaž nám, co umíš.

9
00:01:27,753 --> 00:01:31,257
Soutěžící 318, jste na řadě.

10
00:01:31,340 --> 00:01:32,258
On nebyl na řadě.

11
00:01:32,341 --> 00:01:34,719
- Kde máte číslo?
- Nemám času nazbyt.

12
00:01:34,802 --> 00:01:36,053
Kouzelná magie.

13
00:01:36,804 --> 00:01:37,930
Počkejte.

14
00:01:38,556 --> 00:01:40,600
Ne, ne, ne.

15
00:01:40,683 --> 00:01:43,311
Hectore, minule jsme vám řekli, že už ne.

16
00:01:43,394 --> 00:01:48,107
To bylo moje pěvecké a taneční číslo.
Moje nové číslo vás ohromí.

17
00:01:48,190 --> 00:01:52,111
Připravte se na tanec tisíce holubů.

18
00:01:52,194 --> 00:01:53,571
<i>UKAŽ NÁM, CO UMÍŠ!</i>

19
00:01:53,654 --> 00:01:54,947
Jo.

20
00:01:56,490 --> 00:01:57,491
To stačí.

21
00:01:58,242 --> 00:01:59,242
Děkujeme.

22
00:02:00,411 --> 00:02:01,411
Možná...

23
00:02:01,871 --> 00:02:03,539
Možná se vraťte ke zpěvu.

24
00:02:04,957 --> 00:02:05,957
Ochranka.
........