1
00:00:23,774 --> 00:00:31,223
<i>Během několika zuřivých týdnů bojů,
bylo zničeno mnoho iluzí </i>

2
00:00:31,777 --> 00:00:34,381
<i>o Sovětském svazu.</i>

3
00:00:36,001 --> 00:00:37,507
<i>Ale hrdinné Finsko,</i>

4
00:00:38,188 --> 00:00:41,335
<i>ne, velkolepé Finsko,</i>

5
00:00:41,577 --> 00:00:44,852
<i>v hodině nebezpečí ukázalo,</i>

6
00:00:44,953 --> 00:00:48,706
<i>čeho mohou svobodní lidé dosáhnout.</i>

7
00:01:48,450 --> 00:01:50,259
ČÁST 1.

8
00:01:50,259 --> 00:01:55,859
ČÁST 1.
BUDE KRÁSNÝ DEN

9
00:01:56,250 --> 00:02:00,310
ZIMNÍ VÁLKA SKONČILA V BŘEZNU 1940.

10
00:02:00,410 --> 00:02:07,283
PODLE MÍROVÝCH PODMÍNEK MUSELO FINSKO
POSTOUPIT ČÁST SVÉHO ÚZEMÍ SOVĚTSKÉMU SVAZU.

11
00:02:07,580 --> 00:02:10,650
V LÉTĚ 1941 ZAÚTOČÍ NĚMECKO
NA SOVĚTSKÝ SVAZ.

12
00:02:10,750 --> 00:02:14,939
FINSKO SOUHLASILO S POMOCÍ
NĚMECKU PŘI JEHO VOJENSKÉ EXPEDICI.

13
00:02:15,040 --> 00:02:17,830
JEJICH CÍLEM JE ZÍSKAT ZPĚT
ZTRACENÁ ÚZEMÍ.

14
00:02:20,830 --> 00:02:26,250
VÝCHODNÍ FINSKO - ČERVEN 1941

15
00:02:37,200 --> 00:02:39,733
Zatraceně, do prdele.

16
00:02:46,790 --> 00:02:49,113
Kulometná jednotko!

17
00:02:52,870 --> 00:02:54,113
Pohov!

18
00:02:54,870 --> 00:02:56,125
Velitelé čet!

19
00:03:08,370 --> 00:03:09,681
Slyšíš je?

20
00:03:20,750 --> 00:03:23,900
Prapor bude převezen na frontu,

21
00:03:24,700 --> 00:03:28,220
takže se zbavíme nepotřebného vybavení.

22
00:03:29,044 --> 00:03:33,450
Vezměte si náhradní spodní prádlo,
ponožky a kabát.

23
00:03:35,870 --> 00:03:37,298
A samozřejmě vaše zbraně.

24
........