1
00:00:04,596 --> 00:00:06,386
Tak a jsme tady.

2
00:01:55,600 --> 00:01:57,201
ČÁST 2.

3
00:01:57,201 --> 00:02:02,059
ČÁST 2.
PETROZAVODSK

4
00:02:02,160 --> 00:02:08,244
NA KONCI LÉTA 1941 SE FINOVÉ POKOUŠEJÍ
ZÍSKAT ZPĚT SVÁ ZTRACENÁ ÚZEMÍ.

5
00:02:08,345 --> 00:02:14,824
PŘEKROČILI STARÉ HRANICE
A JSOU NA SOVĚTSKÉM ÚZEMÍ.

6
00:02:17,120 --> 00:02:22,500
DOMÁCÍ FRONTA - SRPEN 1941

7
00:02:36,120 --> 00:02:37,250
<i>Pojď jsem.</i>

8
00:02:37,416 --> 00:02:38,426
<i>Pojď jsem.</i>

9
00:02:38,527 --> 00:02:39,527
<i>Pojď.</i>

10
00:04:42,736 --> 00:04:44,842
Musíte být velitelem roty.

11
00:04:45,203 --> 00:04:46,942
Jsme vaše posily.

12
00:04:47,080 --> 00:04:48,831
Major vám musel říct, že přijedeme.

13
00:04:48,931 --> 00:04:51,189
Tady jsou naše dokumenty.

14
00:04:51,290 --> 00:04:54,770
Takže vy jste desátník?

15
00:04:54,870 --> 00:04:57,870
Přesně tak.
V zimní válce jsem získal frčky.

16
00:04:58,120 --> 00:05:00,760
Netuším proč.
Nikdy jsem nikomu neublížil.

17
00:05:01,500 --> 00:05:04,082
Poručíku, zařaďte nás spolu.
Jsme sousedé.

18
00:05:04,546 --> 00:05:07,189
Zimní válku jsme přečkali společně.

19
00:05:07,531 --> 00:05:10,183
Musíte si uvědomit,
že se nejedná o záložní pluk.

20
00:05:10,410 --> 00:05:13,560
Nadřízené tady neformálně neoslovujeme.

21
00:05:13,764 --> 00:05:15,870
Výjimky by jen snížily disciplínu.

22
00:05:16,000 --> 00:05:17,581
Aha, už to chápu.

23
00:05:18,375 --> 00:05:19,861
To jsem nevěděl.

24
........