1
00:00:39,120 --> 00:00:40,413
Pane kapitáne.

2
00:00:40,793 --> 00:00:42,793
Nepřítel rozpůlil prapor.

3
00:00:43,040 --> 00:00:45,020
Kapitán Lammio vydal rozkaz k ústupu.

4
00:00:45,120 --> 00:00:48,560
Jste starším velitelem roty
na této straně.

5
00:00:48,660 --> 00:00:50,638
Spojte mě s velitelem operační skupiny.

6
00:00:53,290 --> 00:00:55,146
Spojte mě s podplukovníkem.

7
00:01:00,580 --> 00:01:01,715
Pane kapitáne.

8
00:01:06,620 --> 00:01:09,470
- První jednotka.
- Stáhněte se na poslední linii.

9
00:01:10,120 --> 00:01:12,146
Tuto pozici si musíte udržet.

10
00:01:13,211 --> 00:01:14,445
Mohu to obejít.

11
00:01:14,639 --> 00:01:18,377
Nesmíte nic obcházet!
Musíte si udržet pozici!

12
00:01:18,870 --> 00:01:22,284
<i>Zatraceně.
Rychlý úder situaci vyřeší.</i>

13
00:01:23,330 --> 00:01:25,953
<i>Způsob provedení je na vás.</i>

14
00:01:26,370 --> 00:01:27,928
- Ano, pane.
<i>- Končím.</i>

15
00:01:29,243 --> 00:01:30,273
Končím.

16
00:03:02,166 --> 00:03:03,588
ČÁST 5.

17
00:03:03,588 --> 00:03:08,116
ČÁST 5.
VLÍDNÉ SLUNCE

18
00:03:31,252 --> 00:03:33,762
Čtvrtá četa se připojuje k první.

19
00:03:35,000 --> 00:03:37,618
- A obsazuje nepřátelské pozice.
- Pane kapitáne.

20
00:03:37,910 --> 00:03:39,564
Nemáme dostatek mužů.

21
00:03:43,450 --> 00:03:45,227
Seskupte čety k útoku.

22
00:03:46,370 --> 00:03:50,020
Pokud se budeme pohybovat v těchto bažinách,
můžeme se nepříteli vyhnout.

23
00:03:50,120 --> 00:03:51,440
Rozkaz zněl jasně.

........