1
00:00:35,209 --> 00:00:38,212
<i>Tohle jsou mí přátelé
Jerry a Marge Selbeeovi.</i>

2
00:00:43,217 --> 00:00:45,303
<i>Žijí v Evartu ve státě Michigan.</i>

3
00:00:48,139 --> 00:00:51,809
<i>Je to malé městečko,
které má svá nejlepší léta za sebou.</i>

4
00:00:51,893 --> 00:00:55,313
<i>Ale upřímně řečeno,
to platí i pro Jerryho a Marge.</i>

5
00:00:57,023 --> 00:00:59,817
{\an8}<i>Dnes si jedou koupit losy do loterie.</i>

6
00:00:59,901 --> 00:01:03,237
{\an8}<i>Spoustu a spoustu losů do loterie.</i>

7
00:01:03,905 --> 00:01:05,782
{\an8}<i>Ale nedoufají, že budou mít štěstí.</i>

8
00:01:06,699 --> 00:01:09,535
<i>Víte, oni štěstí nepotřebují.</i>

9
00:01:11,037 --> 00:01:14,415
JERRY A MARGE: TAJEMSTVÍ LOTERIE

10
00:01:18,127 --> 00:01:20,296
<i>Ale tenhle příběh tady nezačíná.</i>

11
00:01:21,381 --> 00:01:22,840
<i>Začíná u Jerryho,</i>

12
00:01:23,341 --> 00:01:27,470
<i>který vstal před svítáním,
jako to dělal každý den už 42 let,</i>

13
00:01:28,221 --> 00:01:30,640
<i>a jel do práce do továrny
na kukuřičné vločky</i>

14
00:01:30,723 --> 00:01:33,810
<i>s obavou, že je to naposled.</i>

15
00:01:34,227 --> 00:01:35,979
<i>Je to vlastně matematický problém.</i>

16
00:01:36,688 --> 00:01:38,106
Když spočítáte písmena,

17
00:01:39,649 --> 00:01:43,194
kromě písmene „I“, které vynechají,
protože vypadá jako „1“,

18
00:01:43,361 --> 00:01:47,240
pak zjistíte, že „J“ je únor.

19
00:01:47,323 --> 00:01:49,450
A poslední písmeno...

20
00:01:49,951 --> 00:01:51,160
Teď se podržte.

21
00:01:51,536 --> 00:01:55,832
{\an8}To označuje kód provozu,
na což nebylo snadné přijít, ale...

22
00:01:57,750 --> 00:01:58,835
{\an8}Já jsem to dokázal.

23
00:02:00,920 --> 00:02:04,757
Jerry, nemusíte tak dřít.
Odcházíte do důchodu.

........