1
00:00:35,209 --> 00:00:38,212
<i>Toto sú moji priatelia,
Jerry a Marge Selbeeovci.</i>

2
00:00:43,217 --> 00:00:45,303
<i>Žijú v Evarte, v štáte Michigan.</i>

3
00:00:48,139 --> 00:00:51,809
<i>Je to malé mesto,
ktoré nie je práve vo svojom rozkvete.</i>

4
00:00:51,893 --> 00:00:55,313
<i>Hoci, ak mám byť úprimný,
ani Jerry a Marge nie sú.</i>

5
00:00:57,023 --> 00:00:59,817
{\an8}<i>Dnes si idú kúpiť žreby.</i>

6
00:00:59,901 --> 00:01:03,237
{\an8}<i>Veľa žrebov.</i>

7
00:01:03,905 --> 00:01:05,782
{\an8}<i>Ale nedúfajú, že budú mať šťastie.</i>

8
00:01:06,699 --> 00:01:09,535
<i>Viete, nepotrebujú šťastie.</i>

9
00:01:11,037 --> 00:01:14,415
JERRY A MARGE: TAJOMSTVO LOTÉRIE

10
00:01:18,127 --> 00:01:20,296
<i>Tento príbeh však nezačína tam.</i>

11
00:01:21,381 --> 00:01:22,840
<i>Začína to tým,</i>

12
00:01:23,341 --> 00:01:27,470
<i>že Jerry vstane pred svitaním,
tak ako každý deň už 42 rokov,</i>

13
00:01:28,221 --> 00:01:30,640
<i>ide do práce do továrne
na kukuričné lupienky,</i>

14
00:01:30,723 --> 00:01:33,810
<i>pričom sa obáva,
že to bude jeho poslednýkrát.</i>

15
00:01:34,227 --> 00:01:35,979
<i>Je to vlastne matematický problém.</i>

16
00:01:36,688 --> 00:01:38,106
Ak spočítate písmená,

17
00:01:39,649 --> 00:01:43,194
okrem písmena „I“,
ktoré vynechali, pretože vyzerá ako „1“,

18
00:01:43,361 --> 00:01:47,240
zistíte, že „J“ je február.

19
00:01:47,323 --> 00:01:49,450
A potom, posledné písmeno...

20
00:01:49,951 --> 00:01:51,160
Ach jaj.

21
00:01:51,536 --> 00:01:55,832
{\an8}Označuje kód závodu,
ktorý nebolo ľahké zistiť, ale...

22
00:01:57,750 --> 00:01:58,835
{\an8}Ja som ho zistil.

23
00:02:00,920 --> 00:02:04,757
Jerry, nemusíš tak tvrdo makať.
Ideš do dôchodku.
........