1
00:00:22,005 --> 00:00:27,166
HOLLYW00D CLASSIC ENTERTAINMENT
uvádí

2
00:00:28,262 --> 00:00:32,390
EVROPA

3
00:00:47,281 --> 00:00:50,068
<i>Nyní naslouchejte mému hlasu.</i>

4
00:00:51,285 --> 00:00:58,165
<i>Můj hlas vám bude sloužit</i>
<i>jako průvodce stále hlouběji do Evropy.</i>

5
00:00:59,126 --> 00:01:01,996
<i>Pokaždé, když uslyšíte můj hlas,</i>

6
00:01:02,170 --> 00:01:07,627
<i>s každým slovem a každým číslem</i>
<i>vstoupíte do hlubších vrstev.</i>

7
00:01:07,759 --> 00:01:11,674
<i>Budete otevřený,</i>
<i>uvolněný a přístupný.</i>

8
00:01:13,932 --> 00:01:17,301
<i>Budu teď počítat</i>
<i>od jedné do deseti.</i>

9
00:01:18,270 --> 00:01:23,181
<i>Až napočítám do deseti,</i>
<i>budete v Evropě.</i>

10
00:01:24,067 --> 00:01:25,894
<i>A teď...</i>

11
00:01:26,111 --> 00:01:27,985
<i>jedna.</i>

12
00:01:28,155 --> 00:01:32,567
<i>Soustředíte svou pozornost</i>
<i>plně na můj hlas</i>

13
00:01:33,118 --> 00:01:36,534
<i>a začínáte se pomalu uvolňovat.</i>

14
00:01:37,831 --> 00:01:39,409
<i>Dva.</i>

15
00:01:39,791 --> 00:01:44,833
<i>Vaše ruce a vaše prsty</i>
<i>jsou teplejší a těžší.</i>

16
00:01:46,173 --> 00:01:47,583
<i>Tři.</i>

17
00:01:48,050 --> 00:01:54,088
<i>Teplo se šíří vašimi pažemi</i>
<i>k ramenům a ke krku.</i>

18
00:01:55,724 --> 00:01:57,004
<i>Čtyři.</i>

19
00:01:57,601 --> 00:02:00,602
<i>Vaše nohy a chodidla jsou těžší.</i>

20
00:02:01,730 --> 00:02:03,141
<i>Pět.</i>

21
00:02:04,066 --> 00:02:07,565
<i>Teplo se vám šíří po celém těle.</i>

22
00:02:08,779 --> 00:02:12,064
<i>Na šest chci, abyste šel hlouběji.</i>

23
00:02:13,742 --> 00:02:15,818
<i>Tak tedy...</i>
........